Wybory do Rady Parafialnej w parafii Św. Hallvarda

Wielu z Was uczestniczyło lub zwróciło uwagę na odbywające się przez dwa ostatnie tygodnie wybory do Rady Parafialnej w parafii Św. Hallvarda. Frekwencja wyborcza była dobra w porównaniu do poprzednich lat. Dziękujemy za wszystkie głosy. Niestety komitet wyborczy musiał odrzucić część nieważnych głosów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją głosowania w przyszłych wyborach.

Komitet wyborczy niniejszym ogłasza że do Rady Parafialnej zostali wybrani następujący kandydaci (wymienieni w alfabetycznym porządku):

Johan Fosse, Helge Grimnes, Bernt Guldbrandsen, Elzbieta Hembel, Adam Laszczynski, Hung Ngoc Nguyen, Darko Wakounig

Zastępcy: Mary Margaret Antonypillai, Almaz Arefe, Mary Gloria James

Nowy skład Rady Parafialnej ukonstutuuje się jesienią podczas pierwszego zebrania rady które odbędzie się 13. września. Na zebraniu tym Rada z lat 2014-2016 przekaże swe obowiązki nowej Radzie na lata 2016-2018.

Komitet wyborczy przy parafii St. Hallvard
Pernille Tresvig i Aasmund Vik