Jak tworzyć wspólnotę w parafii St Hallvard? Zapraszamy na spotkanie tematyczne 18. marca

Jak tworzyć wspólnotę w parafii St Hallvard?

W kwietniu 2016 odbyło się spotkanie tematyczne “Co można powiedzieć o byciu katolikiem w Norwegii dzisiaj?”. Była to część obchodów jubileuszu parafii St Hallvard. Spotkanie to zakończyło się życzeniem, aby dialog był kontynuowany, z naciskiem na zastanowienie się, w jaki sposób budować parafię jako wspólnotę, na wskroś różnym czynnikom nas dzielącym, jak na przykład język czy pochodzenie z innego kraju.

Bycie kościołem, wspólnotą to także temat, który powtarza się w wypowiedziach papieża Franciszka.

W jaki sposób wszyscy możemy włączyć się w budowanie wspólnoty w parafii St Hallvard? Jaką wspólnotą jesteśmy teraz, obecnie? A jaką chcemy być? I w jaki sposób zapewnić, aby nikt nie czuł się odrzucony lub pominięty? To jest punkt wyjścia do kontynuacji spotkania tematycznego z roku 2016. Nowe spotkanie tematyczne odbędzie się 18. marca 2017.

Budowanie w parafii, bycie we wspólnocie nie odbywa się zwykle poprzez przemowy i spotkania tematyczne. Jesteśmy wspólnotą: na niedzielnych mszach św. w naszym kościele oraz na katechezie, gdzie nasze dzieci zbierają się razem, choć w domach rozmawiają często różnymi językami. Jesteśmy nią w codziennych mszach św. w języku norweskim, choć właściwie tylko mała część nas jest urodzona w Norwegii lub na corocznym festynie rodzinnym w Mariaholm. Uczestniczymy aktywnie we wspólnocie w corocznej procesji Maryjnej w Oslo, organizowanej wspólnie z innymi parafiami. Nie mniej także świętujemy uroczystość Św. Jana w parafii.

Wspólnotę parafialną tworzymy i doświadczamy zarówno w zwykłe dni, jak i przy specjalnych okazjach: w liturgii w kościele, przy wspólnych posiłkach oraz aktywnościach w salach parafialnych. Przejawia i rozwija się ona również poprzez osobiste więzi, które doświadczamy w rozmowie, modlitwie, opiece i przyjaźni, a także w posłudze dla wspólnoty.

Powstaje więc pytanie, kim jesteśmy “my” którzy tworzymy, przeobrażamy i doświadczamy tej katolickiej wspólnoty w parafii w Norwegii jaką jest St. Hallvard? To jesteśmy my – zróżnicowani, pełni różnic. Aby budować razem musimy spojrzeć – ponad wszystko – na to, co nas łączy, na to, co nadaje znaczenie naszej wspólnocie. I na tym skupimy się podczas spotkania tematycznego w marcu, które będzie miało trzy części tematyczne oraz wspólną Mszę Św. i posiłek.

Cel spotkania jest dwojaki. Punktem wyjścia będzie to, co zostało zaproponowane w 2016 roku (część I). Po pierwsze ważne jest, abyśmy sami sobie dali możliwość wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń, z możliwością dialogu – to będzie centralną częścią naszego spotkania (część II). Drugim celem, ponad zrozumienie i poznanie się nawzajem lepiej, będzie zastanowienie się, co możemy sami dać od siebie dla parafii w nadchodzącym roku, aby budować i trwać we wspólnocie (część III).

Program dnia
09.45       Kawa / herbata
10.00       Przywitanie, zapoznanie z programem dnia
10.10       Wprowadzenie do tematu dnia (Marta Bivand Erdal)
10.30       Przygotowanie do Mszy Św. (wszyscy uczestniczą, niektórzy są przygotowani do śpiewu, czytania w ojczystym języku) (Hung Nguyen, Ela Hembel)
11.00       Msza Św
11.45       Poczęstunek
12.30       Wprowadzenie. Myśl Papieża Franciszka o kościele i wspólnocie (Bernt Gulbrandsen)
12.40       Rozmowy w grupach o własnym doświadczeniu o wspólnocie w parafii
13.05       Informacje zwrotne i wymiana poglądów z pracy w grupach. (Bernt)
13.45       Kawa / herbata + pauza
13.55       Wprowadzenie: wspólnota, wkład i działalność w parafii św. Hallvarda (Marta Bivand Erdal)
14.00       Rozmowa w grupach o konkrenych działaniach dla wspólnoty w parafii św. Hallvarda w roku 2017/2018

  • a) St Hans-feiringen; święto św. Jana 24 czerwca
  • b) Maria-prosesjon; Procesja Maryjna
  • c) diakonalt arbeid; działalność diakonalna
  • d) katekese og barne- og ungdomsarbeid; katecheza i działalność dla dzieci i młodzieży
  • e) eksisterende arrangement; istniejące spotkania okolicznościowe
  • f) eksisterende arrangement; istniejące spotkania okolicznościowe

14.30       Informacje zwrotne, ewentualne pytania, uwagi. (Marta)
15.15       Podsumowanie, zakończenie i kilka słów od ks. Proboszcza i przewodniczącego Rady Parafialnej
15.30       Podziękowanie i pożegnanie