Kazania Ks. Dominika Chmielewskiego w parafii St Hallvard

W dniach 17 – 19 stycznia 2020 r. w naszej parafii gościliśmy ks. Dominika Chmielewskiego – znanego kaznodzieję i rekolekcjonistę. Wygłosił on do nas głębokie kazania o Mszy św. z racji rozpoczętego Roku Eucharystii. Zapraszam do wysłuchania udostępnionych poniżej kazań: