Broszura informacyjna

Ta broszura informacyjna o parafii St. Hallvard została wydana wiosną 2010 roku i zaktualizowana w maju 2020 roku.
Jest ona dostępna w pięciu językach, jako pliki PDF.