Pracownicy

Anna Maria Pietras

Konsultant ds. administracyjnych
sekretariat: 23 30 32 00

Xavier Fourny

Organista / kantor
484 20 899 (mobil)

Huyen Nguyen

Koordynator ds. katechezy, dzieci i młodzieży
23 30 32 00
489 57 391 (mobil)

Frode Eidem

Księgowy (20% stanowiska)

Helga Haaß-Männle

Archiwista

Sr. Pauline Nguyen

Zakrystianka

Christy Reginold Lawrence

Nadzorca budynku

Beata Wasyluk

Konserwator budynku

Dominik Wojtyczka

Przewodniczący Rady Parafialnej
dominik.wojtyczka@gmail.com