Mężczyźni Świętego Józefa

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.”. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i przywilejów (Łk 22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest ciężarem złożonym na własnych barkach, jako mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy którzy „zachęcają się wzajemnie i budują jedni drugich” (1Tes 5,11) i trwają w Bogu (Jan 15). W rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). W skrócie: jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sieć mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Zapraszamy wszystkich mężczyzn do uczestnictwa w spotkaniach Mężczyzn Świętego Józefa w parafii St. Hallvard w Oslo. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 19.00.