Eucharystia

Eucharystia nazywana jest inaczej Najświętszym Sakramentem, bo wierzymy, że jest to prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. Pan Jezus ustanowił Eucharystię:

  • aby pod postaciami chleba i wina z całym Kościołem ofiarować się Ojcu (Msza święta);
  • aby stać się pokarmem na drodze do nieba (Komunia Święta);
  • aby wśród nas przebywać (obecność w tabernakulum).

Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary, której nie możemy zrozumieć. Warto zatem pamiętać, że wszelkie łaski, które są owocem ofiary Chrystusa, otrzymujemy także wtedy, gdy uczestniczymy we Mszy świętej w niezrozumiałym dla nas języku obcym. Jednakże pomocą w przeżyciu spotkania z Jezusem w czasie Mszy świętej jest znajomość języka. Stąd w naszej parafii oprócz regularnych Mszy świętych w j. norweskim, są także Msze święte w j. polskim. Porządek Mszy świętych jest umieszczony w zakładce «Msze święte».

Pełny udział w Mszy świętej wiąże się z przyjęciem Komunii świętej. Pan Jezus w Ewangelii mówi: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 54).

W naszej parafii przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej trwa dwa lata. Szczegółowy program tego przygotowania jest umieszczony w zakładce «Katecheza».

Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.

Dzieci biorące udział w przygotowaniu mogą także wyjechać do Polski na Uroczystość I Komunii Świętej. Wówczas otrzymują zaświadczenie, że uczestniczyły w katechezie.

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej w naszej polskiej grupie jest ks. Piotr.