Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke

Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke (pr 15. januar 2022)

Menighetskontorets åpningstid:
Tirsdag til fredag kl 09:00-15:00 (mandager stengt)

Kirken er åpen:
Tirsdag til fredag fra morgen av og til etter siste messe.
Lørdag fra ca 10:30 til etter siste messe.
Søndager fra ca 09:00 til etter siste messe.
Andre tider for helligdager

Smitteverntiltak i St. Hallvard menighet (fra lørdag 15. januar):
– på ukedager kreves registrering ved inngangen med fullt navn og telefonnummer
– på søndager og spesielle høytider kreves billett fra https://billett.katolsk.no/. Billettbestilling åpner dagen før.
– Bruk munnbind og hold avstand
– Følg de anvisninger du får av kirkevert, prest eller plakatene ved inngangen
– Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt
– Vær hjemme om du har symptomer på forkjølelse eller sykdom og ha lav terskel for å velge å være hjemme.
– Vis hensyn til hverandre. Ta vaksinen og test deg om du har symptomer.
– For oppdateringer, følg med på hjemmesiden og vår Facebook-side.
– Kirkekaffe er avlyst inntil videre

Hvis du ønsker å motta kommunion ber vi deg huske på følgende:
– Bruk alltid munnbind
– Følg pilene på gulvet til stedet der kommunion utdeles
– Håndkommunion er eneste tillatte form inntil videre

Husk at smittevern er nestekjærlighet i praksis!

Ukens pave Frans

Livets ord

Vi tilhører Kristus, vi er forenet med ham gjennom dåpen. Hans nærvær er i oss, hans lys er i oss, hans liv er i oss. La oss derfor vandre med glede i håpet som blir næret av hans ord: Det er livets ord.

Pave Frans, Festen for Herrens dåp, januar 2022.

Foto: Catholic News World
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Siste søndag: Festdagen for Herrens dåp

Vår dåp er en innvielse i et liv med den Hellige Ånd – p. Ragnars preken

På den tid da nå folket gikk rundt i spenning og alle i sitt stille indre undret seg på om ikke Johannes skulle være Messias, tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er mektigere enn jeg, og ham er jeg ikke engang verdig til å knytte opp sandalremmen for. Han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild.»
En gang da folket ble døpt i mengder, ble også Jesus døpt. Og mens han bad, åpnet himmelen seg, Den Hellige Ånd senket seg ned over ham i en dues skikkelse, og det hørtes en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, som jeg har kjær, du har all min yndest!»
(Luk 3,15-16.21-22)

Vi står i begynnelsen av et nytt år. Det er alltid en spennende tid, preget av fornyelse. En ny start!

Dette gjelder også for Jesus, da han ble døpt av Johannes Døperen i ørkenen. Hele Jesu misjon blir satt i gang i dåpen. Himmelen åpner seg og Jesus får den bekreftelsen, den anerkjennelsen han trenger for å kunne utføre sin gjerning.

Hva husker vi fra vår dåp? De fleste av oss ble nok døpt som spebarn og har ingen erindringer på selve dagen. Ja, de færreste av oss vet kanskje på hvilken dag de ble døpt. Synd, fordi den dagen er en viktig dag i våre liv.

Er vi døpt i voksen alder, så vil vi nok ha et annet forhold til vår dåpsdag. Den dagen markerer vårt valg til å leve for Kristus – ledet av den Hellige Ånd.

Gud tar imot oss som sine barn: “Du er min sønn, du er min datter, som jeg har kjær, du har all min yndest!” Vi har noen med oss gjennom livet, en ledsager, en tilstedeværelse som kommer fra Gud. Gud sørger for oss. Gud omfavner oss som vi er.

I de siste ukene har stjernen ledet oss til Betlehem, til Jesusbarnet i krybben. Nå har tiden kommet for å vandre sammen med Kristus.

Ukens pave Frans

Mødre

Det nye året begynner under Morens tegn. En mors blikk er veien til gjenfødelse og vekst. Mødre vet hvordan de skal overvinne hindringer og konflikter. De vet hvordan de skal skape fred. Dermed lykkes de i å gjøre problemer om til gjenfødelse og vekst.

Pave Frans, nyttårsdagen 2022

Foto: Slmedia.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Jeg ble liten for deg

Kjære søster, kjære bror. Hvis nattens mørke overvelder deg, som mørket den gang i Betlehem, hvis smerten du bærer inne i deg roper: “Du er verdiløs”, da vil Gud i kveld svare deg og si: “Jeg elsker deg akkurat som du er. Jeg ble liten for deg. Stol på meg og åpne ditt hjerte for meg.”

Pave Frans, julaften 2021

Foto: CNS photo / Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar