Ukens pave Frans

Forbarm deg over oss!

Med et hjerte fylt av smerte ber jeg Gud om å tilgi menneskets vold mot medmennesker.

Far, forbarm deg over oss!

Trøst ofrene og de som lider. Omvend hjertene til de som begår brutale grusomheter, handlinger som bringer skam over hele menneskeheten.

Pave Frans, februar 2023

Foto: AP Photo/Gregorio Borgia
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ikke vær redd lidelse – gå inn i den sammen med Gud!

Guds pedagogikk: «Opp med synkende armer, stram de vaklende knær!»

Gud er nok en god pedagog. Den beste som finnes – faktisk!

I dagens lesning fra brevet til Hebreerne hører vi om formaninger, tukt, refs og straff. Kommer dét fra Gud? Riktignok skal fruktene av alt dette være fred, nåde, styrke og rettferdighet. Men, tenker du kanskje, hvordan er det da forenlig med en kjærlig og barmhjertig Gud?

Hvis vi tar imot livets vanskeligheter, lidelser og problemer på en god måte, vil si: sammen med Gud, så hjelper Gud oss å komme gjennom dem. Han hjelper oss å gjøre våre vaklende knær stram og styrker våre synkende armer slik at vi ikke synker og drukner og fortviler og mister alt håp.

Dette kan være Guds gode pedagogikk: å lære oss å håpe, å stole fullt og helt på hans kraft i oss.

Bilde: Stella Matutina, Danmark (HHM)

Livet er ikke et spørsmål om skjebne eller flaks, helse eller økonomi

– det er en kjærlighetshandling (pave Frans)

Jesus sier at han kom for å bringe «synet til de blinde». Det er slående at gjennom hele Bibelen, før Kristus, fortelles aldri om en helbredelse av en blind person, aldri. Det var virkelig et lovet tegn som ville komme med Messias.

Men her handler det ikke bare om fysisk syn, men et lys som får en til å se livet på en ny måte. Det er et “å komme inn i lyset”, en gjenfødelse som bare skjer med Jesus. Hvis vi tenker over det, er det slik det kristne liv begynte for oss: med dåpen, som i oldtiden ble kalt nettopp “opplysning”.

Og hvilket lys gir Jesus oss? Han bringer oss Sønnens lys: Han er Faderens elskede Sønn og lever evig. Med ham er også vi Guds barn elsket for evig, til tross for våre feil og mangler.

Så livet er ikke lenger et blindt fremskritt mot ingenting, nei. Det er ikke et spørsmål om skjebne eller flaks, nei. Det er ikke noe som avhenger av tilfeldigheter eller stjernene, nei, eller til og med av helse eller økonomi, nei.

Livet avhenger av kjærlighet, av Faderens kjærlighet, som har omsorg for oss, sine elskede barn. Hvor vidunderlig å dele dette lyset med andre! Har det slått deg at livet til hver enkelt av oss – mitt liv, ditt liv, vårt liv – er en kjærlighetshandling? Og en invitasjon til kjærlighet? Dette er vidunderlig!

Men så mange ganger glemmer vi dette, i møte med vanskeligheter, i møte med dårlige nyheter, selv i møte med – og dette er ille – verdslighet, den verdslige livsstilen. “

Pave Frans ~ Generalaudiens, 25. januar 25, 2023. Foto: Maridalsvannet, HHM