Ferming 2020

Lørdag 19. september kunne endelig årets konfirmantkull konfirmeres. Biskopen hadde delegert fermingsretten til alle sogneprester siden alle datoer måtte flyttes i år grunnet Covid-19. Vår nye sogneprest p. Ragnar hadde mye å gjøre denne dagen. To store fermingsmesser kl. 10.30 og kl. 13.00 ble feiret. Det var kun plass til 6 gjester for hver konfirmant i kirken. Derfor ble messen strømmet direkte. Gratulasjon til våre nye konfirmerte medlemsmedlemmer!

“Et bilde som er verdt en tale”

Pontificia Academia pro vita, Det pavelige akademi for livet, har distribuert bildet nedenfor på sin Twitter-side 12. september. Vi ser den verdensberømte Pieta av Michelangelo i St. Peters basilika i Roma, Maria med en svartfarget død Jesus i fanget. Dermed kommer akademiet med en sterk uttalelse til støtte for ‘Black lives matter’-bevegelsen som – etter mer enn 50 år etter at Martin Luther King jr. ble drept i USA – fortsatt kjemper for rettferdighet og likestilling av mennesker med mørk hudfarge. Bevegelsen har startet i USA, men har fort spredt seg over hele verden. Er rasisme et tema for Pro Vita? Paven sier: “Ja!” I hans generalaudiens onsdag 3. juni, en drøy uke etter George Floyds død som utløste protestbevegelsen, uttalte han seg slik: “Vi kan ikke tolerere eller lukke øynene for rasisme og ekskludering i noen form og likevel hevde at vi forsvarer livets hellighet.”