Ukens pave Frans

Ny teknologi og kunstig intelligens 

Å snakke om teknologi er å snakke om hva det vil si å være menneske, og dermed om vår unike status som vesener som besitter både frihet og ansvar. Dette innebærer at vi må la samtalene om teknologi omfatte en diskusjon om etikk.

Pave Frans, juni 2024

Foto: Loyola University
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Fred

Herre, vi ber om at du må avvæpne våre tunger og hender. Forny våre hjerter og sinn, slik at ordene som bringer oss sammen alltid er “bror og søster”.  Måtte hele vår livsstil bli: shalom, fred, salam!  Amen.

Pave Frans, juni 2024

Foto: Yara Nardi/REUTERS
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Guds miskunn er som kintsugi

Vi må være villige til å la oss reparere av Gud som lengter etter å gjøre oss hel. Tanker fra p. Ragnars preken siste søndag.

Lesningene i dag snakker om synden. Vi hører om Adam og Eva. Deres handlinger får destruktive følger.

Synden skjuler seg, også dens effekter. Synden holder oss fjern fra kjærligheten som Gud ønsker å gi.

Definisjonen av hva synden egentlig er, blir i dag bestemt av statsapparatet. Synden omfatter kriminelle, ulovlige handlinger. Det betyr også at ansvaret blir skiftet. Synden blir klinisk, upersonlig.

Hva synd er har ikke lenger å gjøre med skaden som synden gjør i forhold til Gud.

Men dagens lesninger handler om nettopp dette: vår relasjon til Gud kan bli skadet. Det ligger en utfordring her. Det kan være vår egen familie som kan gjøre det vanskelig for oss. Vår familie kan bli til et hinder for Gud å bruke menneskene, å bruke meg. 

Vi kan ikke stoppe tankegangen der. Nå kommer kanskje en digresjon, men det kan være viktig å bruke litt tid på det: Hva skjer når vi søker Guds miskunn?

Kintsugi er et japansk håndverk. Noe som har blitt ødelagt, blir reparert med gull, for eksempel porselen eller keramikk. Etterpå har det en større verdi, er vakkert og unikt. Det viser skjønnheten i det som er ufullkomment. Kintsugi gjør at ingenting er ubrukelig.

Hva betyr det nå for oss som trenger Guds miskunn? Vi må være villige å la Gud reparere oss. “Selv om vårt ytre menneske går til grunne, fornyes vårt indre dag for dag” sier Paulus i andre lesning. Gud lengter etter å gjøre oss hel og fylle oss med sin kjærlighet.

Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet.

Ukens pave Frans

Frihet til å tjene

La oss be Jesus om å gjøre oss, gjennom sin Hellige ånd, til menn og kvinner som er virkelig frie, slik at vi kan tjene andre i kjærlighet og glede.

Pave Frans, juni 2024

Foto: CNS photo/Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar