Pinseaften

Pinseaften

Dødens porter vender fra i dag

innover mot livet

alle trøstende vekster

trekker livet opp med sine røtter

trærne på marken forteller klart

historien om det grønne hjertebladet

                    Jan Erik Rekdal

           Oppstandelse Nærvær, 1985

(publisert med tillatelse)

Ukens pave Frans

Kristi kjærlighet favner alle

Kristi kjærlighet driver oss til å ta vare på de svakeste av våre brødre og søstre, de som er de mest marginaliserte. Det er en håndgripelig og modig kjærlighet som favner selv det som fortoner seg som uelskelig.

Kristi kjærlighet tilgir, glemmer, velsigner og gir uten grenser.

Pave Frans, mai 2024

Foto: CNS / Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Gratulerer med Hallvardsdagen, kjære menighet!

Høytidelig markering av Hallvardsdagen søndag 12. mai i menigheten

Ja, vi er litt for tidlig med å feire Hallvardsdagen som egentlig markeres 15. mai. I sin preken i dag forklarte p. Andreas hvorfor.

Maimåneden byr på en lang rekke med festdager, både statlige og kirkelige. De statlige merkedager begynner på 1. mai, fulgt av nasjonaldagen på 17. mai. I Kirken har vi nettopp feiret Kristi Himmelfartsdag, og førstkommende søndag blir det pinsehøytid. I menigheten er mai tiden for førstekommunion og ferming. Og på toppen av alt dette feirer St. Hallvard menighet sin skytshelgen, den hl. Hallvard.

P. Andreas forklarte også hvorfor det er så viktig å feire – også når det blir kanskje ganske mange fester etter hvert: Vi feirer at den Hellige Ånd virker i vår meninghet. Og vi feirer at den unge Hallvard gjorde denne modige gjerningen.

Hva betyr det for oss? Jo, vi må åpne oss for den Hellige Ånds virke – i oss. Da vil også vi kunne gjøre de viktige og gode gjerningene.

I dagens evangelium ber Jesus om at vi blir ett, ett fellesskap i glede og sannhet. Jesus er med oss i dag, i morgen og til tidenes ende. La oss derfor feire sammen, og la oss be sammen. Amen.

Se dagens bilder her

Førstekommunion i St. Hallvard 11. mai

Vi blir det vi mottar (Augustinus). Tanker fra p. Ragnars preken.

Det ble to høytidelige messer i dag, kl. 11 og 13. Rundt 50 spente, forventningsfulle barn mottok i dag sin første hellige kommunion.

P. Ragnar holdt en kort samtale med barna. Han spurte: “Hva skjer med oss når vi mottar Kristi legeme og blod?” Barna var litt sjenerte, derfor spurte han de voksne. De ville heller ikke svare med det samme. “Sant nok, spørsmålet er ikke fullt så enkelt å besvare”, medga p. Ragnar.

Så minnet han oss om Augustinus: ‘Vi blir det som vi mottar.’ Dette hadde den store helgen og kirkelærer sagt – allerede på 400-tallet. Ved å motta de eukaristiske gavene, tar vi del i Jesu eget liv.

Gratulerer så meget med deres festdag i dag, kjære førstekommunionsbarna!