25 marca – Dzień Świętości Życia, Adopcja Dziecka Poczętego

Kochani, w najbliższy czwartek 25 marca będziemy przeżywać Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia obchodzony 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do podjęcia w tym dniu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Do tej modlitwy będę przyjmował chętnych 25 marca o każdej porze dnia i nocy!!! /więcej informacji niżej w punkcie: W jaki sposób podjąć Duchową Adopcję?/

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
Duchowa Adopcja dziecka poczętego jest modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest jedynie Panu Bogu.

Co jest istotą tej modlitwy?
Istotą Duchowej Adopcji jest ochrona życia poczętego – daru samego Pana Boga. Jest ona również dziękczynieniem za własne życie, a zarazem dopełnieniem daru rodzicielstwa dla tych, którzy nie mogą mieć własnych dzieci. Stanowi też szansę ekspiacji – wynagrodzenia – dla kobiet, które zabiły swoje nienarodzone dziecko. W sercu takich kobiet istnieje pragnienie oczyszczenia i pokuty, gdyż są one stworzone by kochać i dawać życie. Grzech aborcji powoduje w ich psychice ogromne spustoszenia, które medycyna nazywa syndromem post-aborcyjnym. Duchowa Adopcja jest bardzo skutecznym lekiem na zranione serca matek i ojców, ponieważ przywraca pokój w rodzinach. Przynosi również wielkie owoce wśród młodzieży, która dzięki niej w sposób bardziej dojrzały przygotowuje się do sakramentu małżeństwa.

W jaki sposób podjąć Duchową Adopcję?
Jak wspomniałem wyżej, Duchową Adopcję można podjąć dzwoniąc do mnie /+47 477 47 952/ a ja przez telefon lub w sposób zdalny przez internet poprowadzę to przyjęcie na zakończenie którego udzielę Ci błogosławieństwa! Dlatego też do Adopcji przystąpić może każdy, ponieważ nie jest konieczna obecność fizyczna w naszym Kościele, wystarczy tylko wykonać telefon. Od dnia złożenia przyrzeczenia przez 9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, każdego dnia należy:
•rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo…)
•odmówić w intencji dziecka i jego rodziców następującą modlitwę:

„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”

Do modlitwy można dołączyć dodatkowe postanowienia. Mogą to być np.: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, post od telewizji, alkoholu, papierosów, konkretna pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, niepełnosprawnym, matkom samotnie wychowującym dzieci itp. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.

Serdecznie zapraszam do podjęcia Duchowej Adopcji
ks. Piotr Gwiżdż
tel.: +47 477 47 952