Ogłoszenia – 9 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego

W przyszłym tygodniu Msze Święte w jezyku polskim będą odprawiane według stałego porządku:

  • piątek o godz. 19.00
  • sobota o godz. 19.00 (pierwsza Msza Św niedzielna)
  • niedziela o godz. 13.00 i 19.00

Proszę o rejestrowanie uczestnictwa we Mszy Świętej poprzez stronę internetową https://billett.katolsk.no/

ks. Myron Kuspys – +47 966 58 879