Monthly Archive: oktober 2017

ALLESJELERSDAG 2. NOVEMBER

Alle sjelers dag 2. november

Onsdag 2. november feirer Kirken Alle sjelers dag for alle avdøde i menigheten og for andre som man ønsker at det skal bes for.  Navn på avdøde leveres inn til kontoret på e-post Oslo-St.Hallvard@katolsk.no eller på telefon 23303200 innen mandag 30. oktober.  De avdødes navn vil bli lest opp og bedt for under messen.

Dersom du i tillegg ønsker at det skal feires en messe for en eller flere av dine avdøde slektninger og/eller venner, kan du fylle ut en messeintensjonskonvolutt (finnes bak i kirken, på menighetskontoret eller kan fås av prestene) og gi den til kontoret eller en av prestene innen mandag 30. oktober.  Man vil lese messe for disse i løpet av november måned. Så langt det er mulig vil messen bli lest på eventuelt ønsket dato.

CARITAS HØSTMØTE

Kjære menigheter, Caritas-kontakter og lokale Caritas-organisasjoner,
Caritas ønsker å invitere interesserte personer fra menighetene til årets
Høstmøte som finner sted i Oslo fredag den 17. til lørdag den 18. november.

Vi håper alle som er interessert i Caritas og diakonalt arbeid i menighetene vil delta på møtet!

Påmelding til Høstmøtet via denne linken.
Påmelding til #nullsult-konferansen via link inne i påmeldingsskjemaet, eller her.
Det er en flott mulighet for oss å bli kjent med dere, og få høre hva menighetene ønsker seg.
I tillegg er det en mulighet for dere å få innspill til aktiviteter og mulighet til å delta på
#nullsult-konferansen 2017 på fredag den 17. november fra kl 09:00-15:00.

Vi håper å se representanter fra mange menigheter på møtet!

Med ønsker om en god helg,

Mvh Ingebjørg Bærø
Organisasjonskonsulent