Grunnkurs i troen

Grunnkurs i troen høsten 2022 og våren 2023

Kurset er beregnet på personer som ønsker større kunnskap om og kjennskap til katolsk tro.

Motivasjonen for å delta på kurset kan være ønske om å vokse i troen, å bygge en tettere relasjon til Jesus Kristus. Kurset er også beregnet på personer som ønsker å bli bedre kjent med katolsk tro og praksis.

For dem som måtte gå med tanker om muligheten for å konvertere til den katolske tro, er dette kurset et godt sted å begynne.

Det tilbys to kurs, den første om høsten, den andre om våren. Selvsagt er det ønskelig med regelmessig deltakelse på alle kvelder.

Kurset er gratis.

Kurset holdes i ett av menighetens lokaler etter kveldsmessen kl. 18.30-20.30.

Grunnkurs del 1: Høsten 2022 Grunnkurs del 2: Våren 2023
(OBS! Forslag, ennå ikke bekreftet)(OBS! Forslag, ennå ikke bekreftet)
17. januar
30. august31. januar
13. september14. februar
27. september28. februar
11. oktober14. mars
25. oktober28. mars
8. november11. april
22. november25. april
6. desember9. mai

Påmelding til menighetskontoret på e-post:
Oslo-St.Hallvard@katolsk.no eller til kursansvarlig helga.mannle@katolsk.no