Grunnkurs i troen

Grunnkurs i troen høsten 2023 og våren 2024, oppstart 10. oktober

Kurset er beregnet på personer som ønsker større kunnskap om og kjennskap til katolsk tro.

Motivasjonen for å delta på kurset kan være ønske om å vokse i troen, å bygge en tettere relasjon til Jesus Kristus. Kurset er også beregnet på personer som ønsker å bli bedre kjent med katolsk tro og praksis.

For dem som måtte gå med tanker om muligheten for å konvertere til den katolske tro, er dette kurset et godt sted å begynne.

Kurset har et omfang på 16 kvelder og holdes ca. annenhver uke. Selvsagt er det ønskelig med regelmessig deltakelse på alle kvelder.

Kurset er gratis.

Kurset holdes i ett av menighetens lokaler etter kveldsmessen kl. 18.30-20.30. Fint om dere har tid til å være med i messen som begynner kl. 18.00.

Høsten 2023Våren 2024
10. oktober16. januar
24. oktober30. januar
7. november13. februar
21. november27. februar
28. november12. mars
12. desember19. mars
9. april
16. april
30. april

Påmelding til menighetskontoret på e-post:
Oslo-St.Hallvard@katolsk.no eller til kursansvarlig helga.mannle@katolsk.no