Grunnkurs i troen

Grunnkurs i troen 2020 – 2021

Kurset er beregnet på personer som ønsker større kunnskap om og kjennskap til katolsk tro.

Motivasjonen for å delta på kurset kan være ønske om å vokse i troen, å bygge en tettere relasjon til Jesus Kristus. Kurset er også beregnet på personer som ønsker å bli bedre kjent med katolsk tro og praksis.

For dem som måtte gå med tanker om muligheten for å konvertere til den katolske tro, er dette kurset et godt sted å begynne.

Kurset holdes i ett av menighetens lokaler etter kveldsmessen
kl. 18.30-19.30 følgende dager:

År 2020År 2021
27. oktober12. januar
10. november26. januar
24. november09. februar
08. desember23. februar
09. mars
23. mars
13. april
27. april

Påmelding til menighetskontoret på e-post:
Oslo-St.Hallvard@katolsk.no eller til kursansvarlig helga.mannle@katolsk.no

INTRODUKSJON
Tid og rom i liturgien

TVIL OG TRO
Jeg tror- Amen

OM GUDS ÅPENBARING
Den hellige Skrift og overleveringen av Guds åpenbaring

DEN KRISTNE TROSBEKJENNELSE:
Jeg tror på Gud Fader
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn
Jeg tror på den Hellige Ånd

LITURGI OG LIV
Om liturgiens plass i virkeligheten, hellige steder, kirkebygningens betydning, Alteret og bønneretningen i liturgien, oppbevaring av det helligste sakrament, liturgisk form

KIRKENS SYV SAKRAMENTER
Sakramentene som innvier i det kristne liv: Dåpens sakrament, Fermingens sakrament, Eukaristiens sakrament

KIRKENS SYV SAKRAMENTER
Helbredelsens sakrament: Botens og forsoningens sakrament, Sykesalvingens sakrament

KIRKENS SYV SAKRAMENTER
Sakramentene til tjeneste for fellesskapet og sendelsen: Ordinasjonens sakrament, Ekteskapets sakrament

KRISTEN BØNN
Bønnens plass i kristenlivet

KIRKEN
Guds folk, Kristi legeme, den Hellige Ånds tempel

KIRKEN
Én, Hellig, Katolsk og Apostolisk

KIRKEN
Kirkens hierarkiske oppbygging, legfolket, et liv viet Gud

LIVET I KRISTUS
Menneskets kall, den katolske kirkes sosiallære

Litteratur:
Det finnes mange flere bøker om katolsk tro og lære og om den katolske kirke. Disse og andre bøker kan du finne i St. Olav bokhandel i Akersveien 14:

Den Katolske Kirkes Katekisme, St. Olav forlag 1994
Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium, St. Olav forlag 2007
Joseph Ratzinger: Innføring i kristendommen, St. Olav forlag 1983
Joseph Ratzinger: Liturgiens ånd, en innføring, St. Olav forlag 2001
Joseph Ratzinger: Kalt til fellesskap, å forstå Kirken i dag, St. Olav forlag 2004
Dieter Emeis: Å leve med sakrametene, St. Olav forlag 1996
Romano Guardini: Om hellige tegn, St. Olav forlag 1995
Tekster fra Det Annet Vatikankonsil (1962-65) (delvis på engelsk)
Encyklika og pavelig rundskriv

· Bibelen
· Messebok
· Bønnebok
· Arne Fjeld: Katolsk tro og kristenliv.
· Per Bjørn Halvorsen: Jesu nattverd
· Aage Hauken: Den Guddommelige åpenbaring.
· Hans L. Martensen: Dåb og Gudstro (dansk)
· Catharina Broomé , o.p. Katolicismen (svensk)
· Dieter Emeis: Å leve med sakramentene, oversatt av G. W.-Hansen
· Wilfrid Stiniseen ocd: Maria i bibelen og i vårt liv.
· Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes Katekisme
· Richard P. McBrian: Katolsk tro gennem to Årtusinder. (dansk)
· August Franzen: Katolsk Kirkehistorie, oversatt av G. W.-Hansen.
· Otto Hermann Pesch: Kort katolsk katekisme.

Annen litteratur:
· Julian of Norwich: Innhyllet i kjærlighet
· Augustin: Det hvilende hjerte
· St. Theresa av Avila: Levende vann
· Brian McNeil.: Kom og følg meg