Grunnkurs i troen 2020

Grunnkurs i troen 2020 – 2021

Kurset er beregnet på personer som ønsker større kunnskap om og kjennskap til katolsk tro.

Motivasjonen for å delta på kurset kan være ønske om å fordype seg i troens sannheter. Kurset er også beregnet på personer som ønsker å bli bedre kjent med katolsk tro og praksis.

For dem som måtte gå med tanker om muligheten for å konvertere til den katolske tro, er dette kurset et godt sted å begynne.

Kurset holdes i ett av menighetens lokaler kl. 18.30-19.30 følgende dager:

År 2020                                             År 2021

26. oktober                                       1. mars

27. oktober                                        2. mars

2. november                                    8. mars

3. november                                     9. mars

16. november                                  22. mars

17. november                                  23. mars

30. november

1. desember

14. desember

15. desember

Påmelding til kursansvarlig prest eller til menighetskontoret på e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

INTRODUKSJON
Tid og rom i liturgien

TVIL OG TRO
Jeg tror- Amen

OM GUDS ÅPENBARING
Den hellige Skrift og overleveringen av Guds åpenbaring

DEN KRISTNE TROSBEKJENNELSE:
Jeg tror på Gud Fader
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn
Jeg tror på den Hellige Ånd

LITURGI OG LIV
Om liturgiens plass i virkeligheten, hellige steder, kirkebygningens betydning, Alteret og bønneretningen i liturgien, oppbevaring av det helligste sakrament, liturgisk form

KIRKENS SYV SAKRAMENTER
Sakramentene som innvier i det kristne liv: Dåpens sakrament, Fermingens sakrament, Eukaristiens sakrament

KIRKENS SYV SAKRAMENTER
Helbredelsens sakrament: Botens og forsoningens sakrament, Sykesalvingens sakrament

KIRKENS SYV SAKRAMENTER
Sakramentene til tjeneste for fellesskapet og sendelsen: Ordinasjonens sakrament, Ekteskapets sakrament

KRISTEN BØNN
Bønnens plass i kristenlivet

KIRKEN
Guds folk, Kristi legeme, den Hellige Ånds tempel

KIRKEN
Én, Hellig, Katolsk og Apostolisk

KIRKEN
Kirkens hierarkiske oppbygging, legfolket, et liv viet Gud

LIVET I KRISTUS
Menneskets kall, den katolske kirkes sosiallære

Litteratur:
Det finnes mange flere bøker om katolsk tro og lære og om den katolske kirke. Disse og andre bøker kan du finne i St. Olav bokhandel i Akersveien 14:

Den Katolske Kirkes Katekisme, St. Olav forlag 1994
Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium, St. Olav forlag 2007
Joseph Ratzinger: Innføring i kristendommen, St. Olav forlag 1983
Joseph Ratzinger: Liturgiens ånd en innføring, St. Olav forlag 2001
Joseph Ratzinger: Kalt til fellesskap, å forstå Kirken i dag, St. Olav forlag 2004
Dieter Emeis: Å leve med sakrametene, St. Olav forlag 1996
Romano Guardini: Om hellige tegn, St. Olav forlag 1995
Tekster fra Det Annet Vatikankonsil (1962-65) (delvis på engelsk)
Encyklika og pavelig rundskriv

· Bibelen
· Messebok
· Bønnebok
· Arne Fjeld: Katolsk tro og kristenliv.
· Per Bjørn Halvorsen: Jesu nattverd
· Aage Hauken: Den Guddommelige åpenbaring.
· Hans L. Martensen: Dåb og Gudstro (dansk)
· Catharina Broomé , o.p. Katolicismen (svensk)
· Dieter Emeis: Å leve med sakramentene, oversatt av G. W.-Hansen
· Wilfrid Stiniseen ocd: Maria i bibelen og i vårt liv.
· Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes Katekisme
· Richard P. McBrian: Katolsk tro gennem to Årtusinder. (dansk)
· August Franzen: Katolsk Kirkehistorie, oversatt av G. W.-Hansen.
· Otto Hermann Pesch: Kort katolsk katekisme.

Annen litteratur:
· Julian of Norwich: Innhyllet i kjærlighet
· Augustin: Det hvilende hjerte
· St. Theresa av Avila: Levende vann
· Brian McNeil.: Kom og følg meg