Familiekoret “HaBaKo”

Pandemien har satt en stopper for mye, deriblant barnekoret. Heldigvis ser det ut som vi kan se fremover mot en tilnærmet normal hverdag fra høsten, men først må vi få på plass en ny korleder!

Barnekoret øver vanligvis mandager i skoleåret fra kl. 17.30 til kl. 18.30, i St. Hallvard kirkes menighetssal.

Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien, dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i 09.30-messen søndager i skoleåret.

Vi kommer tilbake med mer informasjon og datoer så snart ny korleder er på plass.