Familiekoret “HaBaKo”

Ønsker ditt barn å synge eller spille instrumenter, i familiemessen kl. 9.30 på søndager?

Pandemien har satt en stopper for mye, deriblant barnekoret. Etter mange år med pause setter vi nå i gang igjen med korøvinger.

Barnekoret tar sikte på å øve en lørdag i måneden kl. 14 – 16, hovedsakelig samme lørdager som det er katekese, i St. Hallvard kirkes menighetssal.

Barnekoret ledes av menighetens organist Xavier.