Familiekoret “HaBaKo”

Pandemien har satt en stopper for mye, deriblant barnekoret. Heldigvis ser det ut som vi kan se fremover mot en tilnærmet normal hverdag fra høsten. Barnekoret øver mandager i skoleåret fra kl. 17.30 til kl. 18.30, i St. Hallvard kirkes menighetssal.

Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien, dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i høymessene som er første søndag i måneden. På disse dagene møtes vi kl.10.15 for å øve.

Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med? Kom!

Datoene for høsten 2021 (med forbehold!)
5. september (familiemesse) – 6. september – 13. september – 20. september – 27. september
3. oktober (familiemesse) – 11. oktober – 18. oktober – 25. oktober
7. november (familiemesse) – 8. november – 15. november – 22. november – 29. november
5. desember (familiemesse) – 6. desember – 13. desember

Har du spørsmål ta kontakt med korleder:
Khoa på mobil: 41730421 eller mail: mangopeardango@gmail.com