Familiekoret “HaBaKo”

Hver mandag i skoleåret skjer det noe spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30 i St. Hallvard kirkes menighetssal. Da øver nemlig familiekoret!

Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien, dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i høymessene som er første søndag i måneden. På disse dagene møtes vi kl.10.15 for å øve.

Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med? Kom!

Datoene for vår 2020:
5. januar (familiemesse) – 6. januar – 13. januar – 20. januar – 27. januar
8. februar (familiemesse) – 3. februar – 10. februar – 24. februar
1. mars (familiemesse) – 2. mars – 9. mars – 16. mars – 23. mars – 30. mars
5. april (familiemesse) – 20. april – 27. april
3. mai (familiemesse) – 4. mai – 11. mai – 18. mai – 25. mai
7. juni (familiemesse) – 8. juni – 15. juni

Har du spørsmål ta kontakt med korleder:
Khoa på mobil: 41730421 eller mail: mangopeardango@gmail.com