Om kirken

St. Hallvard kirke er en katolsk sognekirke i Oslo katolske bispedømme.

StHallvardBrosjyren2019-norsk