Månedlig Arkiv: februar 2022

Elsk deres fiender!

Et kontroversielt evangelium!? – P. Ragnars preken fra siste søndag (Luk 6,27-38)

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Til alle dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som behandler dere ille. Når en slår deg på kinnet, så vend det andre til; om en tar fra deg din kappe, la ham få kjortelen med. Gi til enhver som ber deg, og tar noen fra deg hva ditt er, krev det ikke igjen! Hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem. (Luk 6,27-31)

For et kontroversielt evangelium! Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan elske våre fiender?

Hva mener Jesus med at vi skal “vende det andre kinnet til”? Skal vi bare stå der og ta imot juling? Og mener han at vi skal gi bort alle våre eiendeler, også de som vi ville trenge selv?

Jesus prøver nok å hamre i oss et veldig viktig budskap, og da trengs det sterke ord: Elsk deres fiender!

I første lesning hørte vi at David sparer Sauls liv (1 Sam 26,2.7–9.12–13.22–23). Hvorfor? Saul prøvde å ta Davids liv gjentatte ganger før.

Jesus gir svaret: En disippel skal alltid være barmhjertig, skal være rede til å tilgi, ikke dømme, ikke fordømme.

Vi har et stort forbilde: Jesus selv. Han levde det han preket. Bare lytt til hans siste ord da han hang døende på korset: “Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.” (Luk 23,34).

Vi trenger nok ikke flere bevis på at Jesus elsket sine fiender.

Guds eget eksempel viser oss vei. Gud overøser oss med barmhjertighet og nåde. Grunnlaget for hele skaperverket er nettopp det: Guds kjærlighet.

Vi kommer alltid til kort, alle sammen. Vi kan aldri få nok av denne kjærligheten som vi lengter så meget etter.

La oss derfor be Gud om å overøse oss med sin barmhjertighet, kjærlighet og nåde!

Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke

Velkommen til St. Hallvard menighet 🙂

Korsveiandakt i fastetiden:
– hver fredag før norsk messe kl. 17.15 og etter polsk messe kl. 19.00
– hver onsdag kl. 10.15 før 11-messen

Menighetskontorets åpningstid:
Tirsdag til fredag kl 09:00-15:00 (mandager stengt)

Kirken er åpen:
Tirsdag til fredag fra morgen til etter siste messe.
Lørdag fra ca 10:30 til etter siste messe.
Søndager fra ca 09:00 til etter siste messe.
Andre tider for helligdager

Alle smitteverntiltak er opphevet og menighetens aktiviteter går som planlagt.

Kirkekaffe som vanlig fra og med 13. februar.

Vi ber likevel om at de som ønsker munnkommunion om å følge prestens anvisninger.

Ukens pave Frans

Eldres visdom, unges entusiasme

Det er veldig viktig å bringe sammen de eldres visdom og de unges entusiasme. Møtet mellom besteforeldre og barnebarn er en viktig nøkkel, spesielt i denne tiden når menneskeheten gjennomgår økonomiske og sosiale kriser.

Pave Frans, februar 2022

Foto: Vatican News
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Vi starter endelig opp med faste øvinger og samlinger for ministrantene nå som koronapandemien ser ut til å være et tilbakelagt kapittel! I den forbindelse trenger vi å få oversikt over alle ministranter i menigheten. Ministrerer ditt barn mer eller mindre fast i St. Hallvard menighet? Ta kontakt med menigheten slik at dere kan bli lagt til i ministrantenes Spond-gruppe =)