Månedlig Arkiv: mai 2022

Kom, hellige Ånd …

… fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild

Vi befinner oss midt i pinse-novenen. Snart feirer vi denne store festen for den hellige Ånd og på andre pinsedag mottar våre konfirmanter Ånden med sine syv gaver: visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt. Og fruktene av ånden blir da ifølge Paulus: kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet, troskap, mildhet og utholdenhet.

Er det noe mer vi kunne ønske oss? Neppe! Men hvordan kan vi ta imot Ånden? Som så ofte er svaret: ved å be! Artikkelen begynner med en kjent bønn til den hellige Ånd. Det finnes selvsagt flere muligheter. Denne bønnen til den hellige Ånd er et godt eksempel på en fast bønn.

Søndagen hadde p. Andreas høymessen og da brukte han prekenen til å fortelle om de ulike måter å be på. P. Andreas foreslo å lese de tre lesninger til denne siste (syvende) søndag i påsketiden som en oppskrift på hvordan vi kan be.

I den første lesningen (Apg 7,55-60) hører vi om kirkens første martyr, den hellige Stefanus. Han tilhørte gruppen av de første diakonene og forkynte uredd Jesus Kristus. Det fikk de mektige til å bli rasende og Stefanus ble stenet. Det heter at han – fylt av den hellige Ånd – skuet Guds herlighet og Jesus som stod ved Guds høyre. Ved å bli styrket gjennom denne visjonen kunne Stefanus be for dem som var i ferd med å drepe ham: “Herre, krev dem ikke til ansvar for denne synd.” Denne form for bønn kalles forbønn, petisjon.

Også søndagens evangelium (Joh 17-20-26) handler om forbønn. Vi hører et utdrag fra slutten av Jesu avskjedstale (kapitlene 14-17) i Johannes’ evangelium. Jesus ber om at ‘alle skal bli ett’. Han mener med det ikke bare disiplene som flokker seg rundt ham der og da, men alle som kommer etter dem og tror på Jesus. Vi er også blant dem, Jesus går i forbønn for oss!

I andre lesning (Åp 22,12-20) hører vi igjen om en visjon, en åpenbaring. Bønnen her blir helt enkelt: Kom, Herre Jesus. Og svaret er: Ja, jeg kommer snart. Det er viktig å være i stillhet og lytte til det Gud sier. Det er viktig for oss alle å øve oss i å være stille og lytte. Det er ikke enkelt! Men kun på denne måten kan vi høre det Gud vil si til oss og vi kan si vårt “Amen – slik er det!”

Kom, Herre Jesus! Kom, hellige Ånd og fyll våre hjerter!

Ukens pave Frans

Hellighet – hver dag

Hellighet består ikke av noen få heltedåder, men av å elske mye hver eneste dag.

Pave Frans, mai 2022

Foto: vox.com
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

De eldre – et tegn på Guds godhet

Et langt liv er – slik Bibelen lærer oss – en velsignelse. Eldre og besteforeldre er tegn på Guds godhet, som skjenker liv i overflod. Velsignet er huset der en eldre person bor! Velsignet er familien som hedrer sine besteforeldre!

Pave Frans, mai 2022

Foto: opusdei.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar