Dåp

FORBEREDELSE TIL BARNEDÅP

Ønsker du å døpe ditt barn i St. Hallvard kirke?

Husk å kontakte en av prestene i menigheten så tidlig i prosessen som mulig. Med ham avtaler dere tid til en dåpssamtale, og også tid for selve dåpen.

Alle som ønsker å få sitt barn døpt, må fylle ut en egen dåpsmelding som fåes fra menighetskontoret. Vi ønsker også en kopi av barnets fødselsattest.

Dersom dere ønsker å bruke et lokale i menigheten i forbindelse med dåpsfeiringen kan dette ordnes ved å kontakte menighetskontoret.

Ritualet for dåp av barn – Nøddåp

Lørdag 2. desember 2017 ble det nye dåpsritualet, «Ritual for dåp av barn», offisielt tatt i bruk i OKB. Vedlagt dokumentet inneholder et utdrag av dette ritualet, med de elementer i dåpshandlingen som har med nøddåp å gjøre.

Dåpsrit 2017 – Nøddåp.pdf