Dåp

FORBEREDELSE TIL BARNEDÅP

Ønsker du å døpe ditt barn i St. Hallvard kirke?

Husk å kontakte så tidlig som mulig en av prestene i menigheten. Med ham avtaler dere tid til en dåpssamtale, og også tid for selve dåpen.

Alle som ønsker å få sitt barn døpt, må fylle ut en egen dåpsmelding som fåes fra menighetskontoret eller direkte fra presten. Vi ønsker også en kopi av barnets fødselsattest.

Hvis en av foreldrene er medlem i Den norske (lutherske) kirke, må dere også fylle ut og signere et skjema for “Barns tilhørighet”. Dette skjemaet bekrefter at barnet skal registreres som katolikk.

Ritualet for dåp av barn – Nøddåp

Lørdag 2. desember 2017 ble det nye dåpsritualet, «Ritual for dåp av barn», offisielt tatt i bruk i OKB. Vedlagt dokumentet inneholder et utdrag av dette ritualet, med de elementer i dåpshandlingen som har med nøddåp å gjøre.

Dåpsrit 2017 – Nøddåp.pdf