Dåp

FORBEREDELSE TIL BARNEDÅP

Ønsker du å døpe ditt barn i St. Hallvard kirke?

Husk å kontakte så tidlig som mulig en av prestene i menigheten. Med ham avtaler dere tid til en dåpssamtale, og også tid for selve dåpen.

Alle som ønsker å få sitt barn døpt, må fylle ut en egen dåpsmelding som fåes fra menighetskontoret eller direkte fra presten. Vi ønsker også en kopi av barnets fødselsattest.

Ritualet for dåp av barn – Nøddåp

Lørdag 2. desember 2017 ble det nye dåpsritualet, «Ritual for dåp av barn», offisielt tatt i bruk i OKB. Vedlagt dokumentet inneholder et utdrag av dette ritualet, med de elementer i dåpshandlingen som har med nøddåp å gjøre.

Dåpsrit 2017 – Nøddåp.pdf