Månedlig Arkiv: januar 2022

Prinsippet ‘Treenighet’ – grunnlaget for hele universet

Et lite troskurs – del 2

Kristne tror at Gud er formløshet (Faderen), Gud er form (Sønnen), og Gud er selve den levende og kjærlige energien mellom disse to (Den Hellige Ånd).

De tre utsletter ikke hverandre. I stedet gjør de akkurat det motsatte!

Å anerkjenne treenigheten som relasjon i seg selv, åpner samtaler med vitenskapens verden. Denne overraskende innsikten betegner alt riktig fra bunnen av – fra atomer, til økosystemer, til galakser.

Guds form er formen til alt i universet! Alt er i relasjon og ingenting står alene.

Treenighetslæren beseirer det dualistiske sinnet og inviterer oss inn i ikke-dual, helhetlig bevissthet.

Det erstatter argumentasjonsprinsippet mellom to med det dynamiske prinsippet mellom tre.

Det bringer oss inn i det fantastiske åpne rommet av “ikke én, men ikke to heller.”

Tankene er inspirert av cac.org, bilde: Kapellet i St. Hallvard (HHM)

Mysteriet Treenigheten – grunnlaget for alle våre kristne tanker?

Et lite troskurs – del 1

Forestillingen om Gud som treenighet er grunnlaget for all kristen tanke, og likevel har den aldri vært det – ikke sant? Våre dualistiske sinn har stort sett skrinlagt det hele fordi vi rett og slett ikke kunne forstå det.

De fleste kristne fornekter ikke bevisst Treenigheten, men som Karl Rahner (1904–1984) skrev: «Vi må være villige til å innrømme at dersom Treenighetslæren måtte droppes som falsk, kan hoveddelen av religiøs litteratur godt forbli praktisk talt uendret.” [1] For en trist uttalelse om vår grunnleggende forståelse av Gud!

Treenigheten åpenbarer Gud mer som et verb enn et substantiv, men vi snakker sjelden om Gud på den måten, verken i vår forkynnelse eller våre bønner. Gud er tre “relasjoner”, noe som i seg selv går langt utover forestillingsevnen av de fleste troende.

Likevel åpner denne definisjonen opp for en ærlig forestilling om Gud som mysterium som aldri kan forstås fullt ut med vårt rasjonelle sinn. Gud er dynamisk – et verb i stedet for et statisk navn. Gud er selve ‘Å-være-i-relasjon’ og aldri en isolert guddom som kan fanges av våre tankemønstre.

Å være i relasjon, dette temaet dukket også opp i p. Ragnars preken på siste søndag (se innlegg fra 26.02.22). Gud er i seg selv et bilde for relasjon og Jesus har vist oss hvordan man som menneske kan leve i og med denne relasjonen.

Ser vi på bildet ovenfor, så er det en ledig plass ved bordet. Denne plassen er din! Lar vi oss inlemme i dette Guds mysterium, i denne guddommelige relasjonen som flyter over av kjærlighet, barmhjertighet og miskunn!

Tankene er inspirert av cac.org, bilde: Treenighetsikonet av Andrej Rublev (ca 1411)

Ukens pave Frans

Slå av TV-en og mobilen!

La oss be Herren om styrke til å slå av TV-apparatet og åpne Bibelen, til å slå av mobiltelefonen og åpne evangeliet. Det vil få oss til å føle Guds nærhet og fylle oss med mot til vår vandring gjennom livet.

Pave Frans, januar 2022

Foto: americamagazine.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Enhet i mangfold

Det fantastiske med vår Kirke – p. Ragnars preken fra siste søndag om andre lesningen

Søstre og brødre, legemet er ett og har likevel mange lemmer. Og omvendt: om der enn er mange lemmer, utgjør de sammen bare ett eneste legeme. Og slik er det også med Kristus. For vi ble alle døpt i én Ånd, til å være ett legeme, enten vi så er jøder eller hellenere, slaver eller fribårne, som det også er den ene og samme Ånd vi har fått å drikke av. På den annen side består jo legemet heller ikke av ett eneste lem, men av flere. 
Men nå er dere Kristi legeme og hver på sin måte en del av det. (1 Kor 12,12-14.27)

Denne lesningen fra første brevet til Korinterne er fantastisk! Den beskriver at det finnes ulike nådegaver, men de utgår fra den samme Ånd. Det betyr at vi lever som ett med Kristus og med hverandre. Det er enhet og mangfold samtidig.

Visstnok finnes ulike meninger i Kirken: Noen mener at Kirken er litt for mektig, litt for gammeldags m.m. Andre mener at vi må verne om tradisjonen og ikke forandre noe m.m.

Men målet for oss i Kirken er utviklingen til større kjærlighet, det å bli ett med Kristus og med hverandre.

Vi er kalt til å se hverandre som en stor familie.

Når vi tviler, så gir familien oss rom til å vokse, til å utvikle oss. Glede og kjærlighet kan vi ikke ha for oss selv, de må deles.

Vi kan være uenig i mangt og meget, men vi er lemmer på ett legeme.

Enhet i mangfold! Det er det fantastiske med vår Kirke!