Månedlig Arkiv: juni 2022

Ukens pave Frans

Ekteskapets gave

Når en mann og en kvinne finner kjærligheten, har Gud en gave å tilby dem. Den gaven er ekteskapet. Det er en fantastisk gave, som bærer i seg kraften i Guds egen kjærlighet: Styrke, utholdenhet, trofasthet og viljen til å starte på nytt etter hvert feiltrinn og øyeblikk av svakhet.

Pave Frans, juni 2022

Foto: aleteia.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Kall og frihet – hvordan henger det sammen?

P. Andreas viser den viktige sammenhengen i de tre lesningene fra siste søndag

Søndagens tekster finner du her.

I første lesning hører vi om profeten Elija som får oppdrag til å salve sin etterfølger Elisja som profet. Den rike Elisja sier ja til utnevnelsen, bryter med sin fortid, og tar farvel med sin familie og tjenestefolk. Han følger kallet av egen fri vilje.

I evangeliet (Luk 9,51-62) handler det om mennesker som ønsker å følge Jesus, men vet ikke hva det innebærer, hva det krever av dem. Jesus er radikal: Når vi sier ja, så må vi gjøre det fullt og helt.

Men friheten er der, vi kan si ‘nei’. Det gjorde for eksempel befolkningen i det samaritanske landsbyen som ikke ville gi Jesus og sine ledsagere husly hos dem. Da disiplene ønsker å straffe disse motstridige menneskene, forbyr Jesus dette.

I andre lesning hører vi Paulus si at vi er kalt til frihet. Paulus presiserer: Det er friheten til å elske hverandre og å la seg lede av Ånden. Også Paulus innprenter oss: Hvis vi velger å følge Guds vei, så må vi gjøre det helt og holdent, uten ‘hvis’ og ‘men’.

Etter messen var ble vi invitert til en ypperlig kirkekaffe. Det var den filippinske gruppen som sto for den. Dessverre var det ikke så mange i messen denne søndagen. Dermed ble det heller ikke fullt i menighetssalen. Synd, fordi det var mange fine kaker og ulik bakst. For dem som ikke ønsket noe søtt, ble det nudler med grønnsaker. Tusen takk til dere og de andre gruppene for mange hyggelige stunder etter messene!

P. Andreas med den filippinske kirkekaffegruppen, fra venstre: Emilia Sæter, Merle Høgdahl, Filotea Narciso, Norli Gravador, Maria Wisting og Rosita Andersen

Kirkekaffe skal det bli hele sommeren, for et flott tilbud!

Kunngjøringer for sommeren 2022

 • Mandag 15. august – Jomfru Marias oppdagelse i himmelen.
  Vi feirer messe på norsk kl. 18:00 og messe på polsk kl. 19:00


 • Kirkens åpningstider og kontortid i perioden 20.06. – 20.08.
  Kirken åpnes hver dag ca. kl. 10.00 og stenges etter kveldsmessen kl. 18 eller 19
  Kontortid og telefontid er tirsdag-fredag mellom kl. 10-14. Mandag er kontoret stengt.
 • Messer i St. Hallvard kirke om sommeren:
  Søndag: 09:30 familiemesse, 11:00 høymesse, 10:00 messe på ukrainsk (lille sal) 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk
  Tirsdag-torsdag: 18:00 messe på norsk
  Fredag: 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk
  Lørdag: 11:00 messe på norsk, 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk

 • Vi ønsker velkommen vår nye kapellan p. Henry ZawMin. Han begynner i St. Hallvard 1. august. Vi ber for ham og håper alle tar godt imot p. Henry.
 • I perioden 06.07. – 10.08. blir det ikke messe kl. 11 på onsdager
 • Det er ikke messe på Nesodden søndag 17.07.
 • Messe i Holmlia kirke er hver søndag kl. 18:00
 • Kirkekaffe er hele sommeren.
 • Kontaktklubben starter opp igjen onsdag 17.08.
 • Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.
 • Felles prosesjon for St. Olav, St. Johannes og St. Hallvard menigheter til ære for Jomfru Maria er lørdag 20. august.  

Ukens pave Frans

Kristi legeme og blod

I Kristi legeme og blod finner vi hans tilstedeværelse, hans liv gitt for hver enkelt av oss. Han gir oss ikke bare hjelp til å gå videre, han gir oss seg selv; han kommer inn i vår hverdag, han besøker oss når vi er ensomme og gir oss tilbake livsglede og entusiasme. 

Pave Frans, Corpus Christi 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Stor feiring av Kristi Legemes og Blods fest

Søndag 19. juni ble det både høytidelige messer, en felles prosesjon kl. 12 mellom de to høymessene på norsk og polsk og grillfest i hagen etter begge høymessene

Det ble en høytidsdag med flott vær, denne søndagen. Så bra, siden det også ble prosesjon rundt hele Enerhaugen. St. Josephmennene hadde bygget fire altre som var fordelt langs veien.

I sin preken fortalte p. Ragnar litt om bakgrunnen for festen som har sitt utspring i Skjærtorsdag og Jesu siste måltid med disiplene. “Vi går ut på gaten for å vise det helligste som vi har”, sa sognepresten. “La oss glede oss over å være delaktig i det vi bringer ut til menneskene.”

Det ble sunget og bedt på mange ulike språk under prosesjonen.

Tilbake på kirkebakken ble det grillfest med burgere og pølser og mange velsmakende kaker. Mange ansatte og frivillige har vært i sving for å stelle istand denne flotte festen.

St. Josephmennene brukte store deler på lørdagen for å bygge opp de fire altre – og på søndagen for å ta dem ned igjen. Altre ble pyntet nydelig med blomster. Til festen ble det satt opp grill og bord, det ble bakt mange kaker, pølser og burgere ble grillet. Organisasjonen hadde menighetsrådet tatt seg av. Det var mange som jobbet bak kulissene. Tusen takk til dere alle!