Månedlig Arkiv: mai 2023

Ukens pave Frans

En tro som smitter

Når evangeliet leves i hele sin fylde, vender vi oss ikke innover i oss selv, men vitner om troen slik at den blir til en tro som smitter. På denne måten fødes vår lidenskap for å evangelisere.

Pave Frans, mai 2023

Foto: CNS photo/Alessandro Bianchi
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Laudato Si’-uke 2023 – Håp for jorden

La oss øve oss i solidaritet med alle mennesker og jorden og hele skaperverket!

Pave Frans’ kjente miljøencyclika Laudato Si (Lovet være du, kan kjøpes i St. Olav bokhandel) ble skrevet for 8 år siden. Det er et brev til oss ALLE, alle mennesker uansett tro, nasjonalitet, hudfarge, kjønn etc.

Dette markeres med en egen Laudato Si-uke fra 21. mai frem til 28. mai. Selve jubileumsdagen er i dag, onsdag 24. mai. Pave Frans oppfordrer oss alle til å ta del i uken, slik at vi kan øke bevisstheten rundt klima og miljø, og aktivt gjøre noe for å ta vare på vårt felles hjem.

Pave Frans har gitt oppdrag til Dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling og den katolske klimabevegelsen Global Catholic Climate Movement å samarbeide (Laudato Si’-bevegelsen). Laudato Si’-uken er en frukt av samarbeidet.

Laudato Si’-bevegelsen har laget en film med tittelen “The Letter” – “Brevet”. Denne filmen ble lansert siste oktober og anbefales å se i denne uken eller senere, helst flere sammen slik at det kan snakkes litt om innholdet.

I går var flere kvinner og en mann (presten) samlet hos St. Josephsøstrene på Grefsen for å gjøre nettopp det: Se filmen sammen. Det var søstre og noen av deres medvandrere (se bilde), fra noen i 30-årene til helt opp til 90-årene. Filmen har gått på NRK med norsk undertekst slik at alle hadde en sjanse å forstå.

The Letter forteller historien om en reise til Roma. Fem miljøforkjempere ble invitert av pave Frans for å diskutere hans encyclika Laudato Si’. De fem kommer fra alle verdens kanter, en høvding fra Amazonas, en ung jente fra India, en ung båtflyktning fra Senegal, to høytutdannede forskere fra Hawaii. Den eksklusive dialogen med paven, som ble inkludert i filmen, gir et dypere innblikk i pave Frans’ personlige historie siden han ble valgt til pave og biskop av Roma i mars 2013.

Etter å ha sett filmen ble det en samtale i gruppen på Grefsen. Flere viste seg imponert over solidariteten som vokste blant filmens hovedpersoner den tiden de var samlet i Italia.

Og da er vi midt i Jesu og Paulus’ og pave Frans’ budskap: Den globale menneskelige solidariteten er så viktig! Vi alle må bidra til å vise omsorg for hverandre og for vårt felles hjem! Hvis dette budskapet trenger inn i våre hjerter, så er mye gjort for at vi kan leve i sunn balanse og indre fred på denne fantastiske kloden.

Tipps: For å erfare mer om innholdet i encyclikaen, skriv inn stikkordet Laudato Si på søkefeltet.

Bilde og tekst: HHM. Bildet fra paven er tatt fra hjemmesiden https://www.theletterfilm.org/.

Guds kjærlighet må oppleves!

Om bønn, erfaring og ord. P. Ragnars preken siste søndag.

Det er en av de vanskeligste erfaringer i livet: å miste en som man er glad i. Det blir savn og sorg. Vi spør oss: Hvor mye kunne ikke vi enda gitt til vedkommende av kjærlighet og omsorg!? Og: Hadde vi bare gjort det i tide!

Under siste nattverdsmåltid begynner disiplene så smått å forstå og se hva Guds kjærlighet er. Det er ikke noe vi kan begripe med vår forstand eller beskrive med ord, det handler om å erfare og å oppleve det. Guds kjærlighet må oppleves!

Da Jesus ga sitt liv, hadde alle forlatt Jesus. Allikevel: disiplene hadde tillit til at dette var Guds vilje. Kjærligheten var der og kunne ikke overvinnes. Det hadde de erfart.

Men: ordene kan komme i veien. Ordene kan til og med gjøre noe vondt enda verre. Å beskrive et mysterium – påskens mysterium – med ord er ikke mulig.

Et eksempel fra dagens evangelium. Det er tatt fra Jesu’ avskjedstaler i Johannesevangeliet. Evangelisten Johannes’ ord er ikke myntet på disiplene. Jesus ber til sin far på vegne av disiplene. Det kan ikke forstås fullt ut uten at mysteriet forsvinner.

Vår bønn skulle også handle om erfaringer. Bønnen skulle komme fra hjertet. Og alle våre sanser skulle være berørt og kan brukes i vår bønn. Bønnen skulle ikke bare komme fra hodet, fra våre tanker.

Apostelen Paulus ber i brevet til Filipperne på følgende vis: Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus!

Ukens pave Frans

Opp til Faderen

Jesus stiger opp til Faderen for å gå i forbønn på våre vegne, for å presentere vår menneskelighet for ham. Derfor, for Faderens øyne, er våre liv, våre håp og våre sår alltid til stede gjennom Jesu menneskelighet.

Pave Frans, mai 2023

Foto: catholicnewsagency.com
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar