Månedlig Arkiv: september 2022

Ukens pave Frans

Atomvåpen

Jeg ønsker nok en gang å si at bruk av atomenergi til krigsformål er i dag – mer enn noen gang – en forbrytelse, ikke bare mot menneskers verdighet, men mot enhver mulig framtid for vårt felles hjem.

Pave Frans, september 2022

Foto: Daniel Ibáñez/CNA
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Den fattige Lasarus og den rike mannen

P. Ragnars preken om siste søndagens evangelium, Luk 16, 19-31 (les her)

Som søndagen før (Hva er det viktigste i livet?) handler denne søndagens evangelium om materiell og åndelig rikdom. Perspektivet i dag er litt annerledes.

Vi hører om to menn, en rik og en fattig. Det er den fattige som har et navn: Lasarus. Lasarus betyr: Gud er min hjelp.

Jesu fortelling har en brå slutt – og det finnes ingen forklaring. Kanskje er det ikke nødvendig?

Fortellingen er egentlig lett å forstå: Den rike ser ikke den fattige Lasarus. Vi snakker om en unnlatelsessynd, en blindhet på hvordan de rundt oss har det. Vi burde ha sett, så klart, men vi overser dem.

Jesus kjemper mot fattigdom og lidelse. Det er en viktig del av hans misjon. Han prøver å fortelle oss om og om igjen at vår verdighet ikke er avhengig av rikdom eller status.

Vi er elsket fordi vi er Guds barn.

Og denne glade budskap skal vi fortelle videre. Til alle rundt oss. Den hellige Fransiskus av Assisi har lært sine medbrødre hvordan det skal gjøres: “Om nødvendig bruk ord.”

Vår og andre menneskers verdighet krever at vi ser – og at vi hjelper der det trengs. Med de åndelige og verdslige midler vi har til rådighet. Slik skal vi være misjonærer på. Der hvor vi er og som vi er.

La oss vise omsorg!

Etter to Korona-år endelig igjen: Festen for de frivillige

Se flere bilder her.

Buffet med deilig vietnamesisk mat

Torsdag 22. september inviterte sognepresten på vegne av St. Hallvard menighet til ‘Festen for de frivillige’. Den begynte tradisjonen tro med messe kl. 18 og påfølgende middag i menighetssalen.

P. Ragnar takket i sin preken alle gruppene som bidrar til menighetsliv i St. Hallvard. “Uten dere,” sa presten, “ville det ikke være mulig å drive og opprettholde menigheten.”

Han nevnte dem som bidrar i liturgien: ministrantene, korene, kirkeverter, lektorer, kommunionsutdelere og de trofaste gruppene som sørger for kirkekaffe, ‘det åttende sakramentet’ – og dem som hjelper med andre ting som katekese, fester, administrasjon og økonomi: kateketene, damene fra kontaktklubben, menighetsrådet, finansrådet, vil si alle andre som bidrar med sine særskilte talentene til menighetens beste.

Det ble rikelig med veldig god mat og drikke, kaffe og kake. Staben stod for bevertning og opprydding slik at de frivillige kunne kose seg uten å tenke på å jobbe.

God underholdning var garantert ved pianospill av organisten Xavier og en gedigen utlodning med flotte gevinster som kurv med delikatesser, vinflasker og to gavekort fra p. Ragnar med invitasjon til selvlagd middag for to personer på prestegården.

Tusen takk til alle dere frivillige i St. Hallvard!

Se flere bilder her.