Menighetsrådet

Menighetsrådet i St. Hallvard for perioden 2021-2024 konstituerte seg
8. desember 2021.

Menighetsrådsmedlemmer:

  • Dominik Wojtyczka – leder (dominik.wojtyczka@gmail.com)
  • Emilia Sæter – nestleder
  • Ewa Buśko
  • Phan Thi Kim Chi
  • Marek Leśniewski
  • Milan Stas
  • Åse Kristine Tveit
  • Maria Rajakumar (utnevnt)
  • Leteyesus Tesfai (utnevnt)

Menighetsråd holder møter c.a. hver måned. Mest aktuelle referatet fra siste møte er alltid opphengt på den store kunngjøringstavla ved trappa til lille menighetssalen.

Se Menighetsrådet årsrapport for: