Menighetsrådet

Menighetsrådet i St. Hallvard for perioden 2021-2024 konstituerte seg
8. desember 2021.

Menighetsrådsmedlemmer:

  • Dominik Wojtyczka – leder (dominik.wojtyczka@gmail.com)
  • Emilia Sæter – nestleder
  • Ewa Buśko
  • Phan Thi Kim Chi
  • Marek Leśniewski
  • Milan Stas
  • Åse Kristine Tveit
  • Maria Rajakumar (utnevnt)
  • Leteyesus Tesfai (utnevnt)

Se Menighetsrådet årsrapport for: