Menighetsrådet

Menighetsrådet i St. Hallvard for perioden 2018-2020 konstituerte seg
11. september 2018.

Menighetsrådsmedlemmer:

 • Arthur Haakonsen – leder
 • Hung Nguyen – nestleder
 • Stian Erdal
 • Johan Fosse
 • Phan Thi Kim Chi
 • Angelina Stanko
 • Darko Wakounig (utnevnt)
 • Dominik Wojtyczka

Varamedlemmer:

 • Almaz Arefe
 • Yosief Hawaria Belay
 • Maria Claris Rajakumar

Den 6. mai 2020 utvidet biskopen menighetsrådenes funksjonstid med ett år grunnet koronavirus pandemien. Det vil si at det sittende menighetsrådet har fått mandat frem til 2021. Menighetsrådsvalget utsettes derfor også til 2021.

Se Menighetsrådet årsrapport for: