St. Hallvard ministrantlag

Har du lyst til å være ministrant (altergutt/-jente) i St. Hallvard kirke? Vil du være med å bistå presten under feiringen av liturgiske handlinger – messefeiringen?

Ministrantgruppen i St. Hallvard kirke består i dag av 25 flinke gutter og jenter, og det er alltid plass til flere. Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måneden, hovedsakelig etter lørdagskatekesen, for øving og sosialt samvær.

Ta gjerne kontakt med ministrantansvarlig An Viet Nguyen
på mobil 47257887eller epost anviet_nguyen@hotmail.com