St. Hallvard ministrantlag

Har du lyst til å være ministrant (altergutt/-jente) i St. Hallvard kirke? Vil du være med å bistå presten under feiringen av liturgiske handlinger – messefeiringen?

Ministrantgruppen i St. Hallvard kirke består i dag av 25 gutter og jenter, og det er alltid plass til flere. Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant. På grunn av pandemien har det ikke vært mulighet for å ha sosiale treff, men fra høsten 2021 tar gruppen sikte på å samles en gang i måneden, for øving og sosialt samvær.

Ta gjerne kontakt med ministrantansvarlig An Viet Nguyen
på mobil 47257887eller epost anviet_nguyen@hotmail.com