St. Hallvard ministrantlag

Ministrantgruppen i St. Hallvard kirke består i dag av over 40 gutter og jenter, og det er alltid plass til flere! Tidligere måtte barna ha mottatt førstekommunion for å bli ministrant, men menigheten har gått til innkjøp av nye drakter og tar nå imot barn helt ned i 3-4-års alder! 

Gruppen møtes samme lørdag som det er katekese, for øving og sosialt samvær.

Ta gjerne kontakt med ministrantansvarlig An Viet Nguyen
på mobil 47257887 eller epost anviet_nguyen@hotmail.com