Månedlig Arkiv: september 2020

“Et bilde som er verdt en tale”

Pontificia Academia pro vita, Det pavelige akademi for livet, har distribuert bildet nedenfor på sin Twitter-side 12. september. Vi ser den verdensberømte Pieta av Michelangelo i St. Peters basilika i Roma, Maria med en svartfarget død Jesus i fanget. Dermed kommer akademiet med en sterk uttalelse til støtte for ‘Black lives matter’-bevegelsen som – etter mer enn 50 år etter at Martin Luther King jr. ble drept i USA – fortsatt kjemper for rettferdighet og likestilling av mennesker med mørk hudfarge. Bevegelsen har startet i USA, men har fort spredt seg over hele verden. Er rasisme et tema for Pro Vita? Paven sier: “Ja!” I hans generalaudiens onsdag 3. juni, en drøy uke etter George Floyds død som utløste protestbevegelsen, uttalte han seg slik: “Vi kan ikke tolerere eller lukke øynene for rasisme og ekskludering i noen form og likevel hevde at vi forsvarer livets hellighet.”

GLADMELDING: Tøyen skole leier ut!

Menigheten har fått bekreftelse fra Tøyen skole om at vi får leie deres lokaler til katekese skoleåret 2020/2021!

Praktisk informasjon i forbindelse med gjennomføring av katekesen og katekeseoppstart har blitt sendt ut til alle foreldre med barn som gikk i katekese 2019/2020 og nye barn som er påmeldt 2020/2021. Ikke mottatt informasjon? TA KONTAKT!

Husk!
– oppstart lørdag 12. september for 1.-7. klasse og konfirmasjon år 1. Katekesen varer kl.11-13.
– oppstart søndag 13. september for konfirmasjon år 2. Katekesen varer kl.11.45-15.15.

Ønsker dere å få tilsendt katekeseoppdateringer på mail? Meld barna på katekese ved å bruke linkene under.

Elektronisk påmelding:
påmelding for 1. klasse
påmelding for 2. og 3. klasse
påmelding for 4.-7. klasse
påmelding til 2-årig konfirmantundervisning