Månedlig Arkiv: september 2020

Vår nye sogneprest ble innsatt i sitt embete søndag 27. september

Biskop Bernt Eidsvig var på plass søndag 27.09.20 for å innsette p. Ragnar Leer Salvesen som sogneprest i hans nye sogn. Det kommer en fyldig omtale om denne viktige begivenheten i neste Hallvardsvaka. I messen fornyet p. Ragnar sine løfter til biskopen med menigheten som vitne. Så fikk han overrakt de store symbolske nøklene til kirken. Fortsatt er det begrenset plass i kirken. Ikke alle som ønsket å overvære denne spesielle feiringen, fikk slippe inn. Dessverre kunne det heller ikke arrangeres fest etter messen for hele menigheten grunnet Coronatiden. Kun menighet- og finansrådet, staben og noen få personlige gjester til p. Ragnar var invitert til menighetssalen etter messen, dessverre! Får vi håpe at vi i neste år kan feire en stor fest for og med hele menigheten!

Se flere bilder her

Ferming 2020

Lørdag 19. september kunne endelig årets konfirmantkull konfirmeres. Biskopen hadde delegert fermingsretten til alle sogneprester siden alle datoer måtte flyttes i år grunnet Covid-19. Vår nye sogneprest p. Ragnar hadde mye å gjøre denne dagen. To store fermingsmesser kl. 10.30 og kl. 13.00 ble feiret. Det var kun plass til 6 gjester for hver konfirmant i kirken. Derfor ble messen strømmet direkte. Gratulasjon til våre nye konfirmerte medlemsmedlemmer!

“Et bilde som er verdt en tale”

Pontificia Academia pro vita, Det pavelige akademi for livet, har distribuert bildet nedenfor på sin Twitter-side 12. september. Vi ser den verdensberømte Pieta av Michelangelo i St. Peters basilika i Roma, Maria med en svartfarget død Jesus i fanget. Dermed kommer akademiet med en sterk uttalelse til støtte for ‘Black lives matter’-bevegelsen som – etter mer enn 50 år etter at Martin Luther King jr. ble drept i USA – fortsatt kjemper for rettferdighet og likestilling av mennesker med mørk hudfarge. Bevegelsen har startet i USA, men har fort spredt seg over hele verden. Er rasisme et tema for Pro Vita? Paven sier: “Ja!” I hans generalaudiens onsdag 3. juni, en drøy uke etter George Floyds død som utløste protestbevegelsen, uttalte han seg slik: “Vi kan ikke tolerere eller lukke øynene for rasisme og ekskludering i noen form og likevel hevde at vi forsvarer livets hellighet.”