Månedlig Arkiv: oktober 2017

ALLESJELERSDAG 2. NOVEMBER

Alle sjelers dag 2. november

Onsdag 2. november feirer Kirken Alle sjelers dag for alle avdøde i menigheten og for andre som man ønsker at det skal bes for.  Navn på avdøde leveres inn til kontoret på e-post Oslo-St.Hallvard@katolsk.no eller på telefon 23303200 innen mandag 30. oktober.  De avdødes navn vil bli lest opp og bedt for under messen.

Dersom du i tillegg ønsker at det skal feires en messe for en eller flere av dine avdøde slektninger og/eller venner, kan du fylle ut en messeintensjonskonvolutt (finnes bak i kirken, på menighetskontoret eller kan fås av prestene) og gi den til kontoret eller en av prestene innen mandag 30. oktober.  Man vil lese messe for disse i løpet av november måned. Så langt det er mulig vil messen bli lest på eventuelt ønsket dato.