Månedlig Arkiv: august 2020

Velkommen tilbake etter sommerferien!

Søndag 30. august i høymessen kl. 11.00 tar vi avskjed med p. Carlo og p. Myron.

P. Carlo har vært sogneprest i St. Hallvard i seks år og p. Myron har tjent menigheten i tre år. Nå er begge kalt til tjeneste i St. Olav domkirke. P. Myron kommer til å fortsette med søndagsmesse i lillesalen kl. 9.30 for ukrainsk sjelesorg.

Tusen takk til våre kjære prester for deres kjærlighet og innsats for menigheten. Alt godt i Kristus!

Søndag 6. september ønsker vi velkommen til vår nye sogneprest p. Ragnar Leer Salvesen.  Han overtar oppgaven som sogneprest i St. Hallvard menighet allerede 1. september.
Vi håper du kommer til å trives her, p. Ragnar. Lykke til! Gud er med deg.


Andre kunngjøringer:

  • Messe kl. 11.00 lørdag 22. august er avlyst pga. førstekommunion.
  • Messe på Nesodden søndag 6. september er avlyst pga. konfirmasjon i Skoklefall kirke.
  • Det er OBLIGATORISK å registrere seg til messen via elektronisk påmelding https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen. For å registrere seg til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/
  • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager. 
  • Vi minner om at opptil 200 troende kan delta i messen og minst én meter avstand mellom deltagerne må beholdes. Ifølge denne regelen har St. Hallvard kirke kapasitet opptil 100 troende under messen. Familier kan sitte sammen. Prest, ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg.  
  • Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales. St. Hallvard vipps 12124.
  • Kontaktklubb – første møte etter sommeren er onsdag 19. august. 
  • Kirkekaffe er fremdeles ikke tillatt.