Faste messetider

St. Hallvard kirke

Søndag:

kl. 09:30 familiemesse tilrettelagt for småbarnsfamilier
kl. 10:00 messe på ukrainsk (lille sal)
kl. 11:00 høymesse
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 19:00 messe på polsk

Messe på eritreisk kunngjøres når tilreisende prest besøker menigheten.

Tirsdag:

kl. 17:15 sakramentstilbedelse
kl. 18:00 messe

Onsdag:

kl. 10:15 rosenkrans (mai, oktober) og korsvei i fastetiden
kl. 11:00 messe
kl. 17:15 sakramentstilbedelse
kl. 18:00 messe

Torsdag:

kl. 17:15 sakramentstilbedelse
kl. 18:00 messe

Fredag:

kl. 17:15 sakramentstilbedelse (korsvei i fastetiden)
kl. 18:00 messe
kl. 19:00 messe på polsk

Lørdag:

kl. 11:00 messe
kl. 17:00 sjelemesse på ukrainsk 1. lørdag i måneden
kl. 18:00 søndagsmesse på norsk
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk

I Mariamånedene (mai og oktober), samt i fastetiden er det andakter før messen.

1. lørdag i måneden kl 17:00-17:45 lovsangskveld med sakramentstilbedelse ledet av St. Elisabethsøstrene.

1. lørdag i måneden er det internasjonal rosenkrans etter søndagsmessen på norsk

Holmlia messested (Holmlia kirke)

Søndag:

kl. 18:00 messe

Nesodden messested (Skoklefall kirke)

1. og 3. søndag i måneden:

kl. 13:30 messe (ikke i sommerferien)