Faste messetider

St. Hallvard kirke

Søndag:

kl. 09:30 familiemesse tilrettelagt for småbarnsfamilier
kl. 10:00 messe på ukrainsk (lille sal)
kl. 11:00 høymesse (1. søndag i måneden med barnekor)
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 19:00 messe på polsk

Messe på eritreisk kunngjøres når tilreisende prest besøker menigheten.

Tirsdag til fredag:

kl. 18:00 messe

Onsdag:

kl. 11:00 messe – kontaktklubb etter messen

Fredag:

kl 19.00 polsk messe

Lørdag:

kl. 11:00 messe
kl. 17:00 sjelemesse på ukrainsk 1. lørdag i måneden
kl. 18:00 søndagsmesse på norsk (skrifte fra kl 17:30) – ikke første lørdag i måneden.
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk

I Mariamånedene (mai og oktober), samt i fastetiden er det andakter etter messen.

1. lørdag i måneden kl 17:30-18:30 lovsangskveld med sakramentstilbedelse ledet av St. Elisabethsøstrene.

Holmlia messested (Holmlia kirke)

Søndag:

kl. 18:00 messe

Nesodden messested (Skoklefall kirke)

1. og 3. søndag i måneden:

kl. 13:30 messe (ikke i sommerferien)