Katekese for konfirmanter

Elektronisk påmelding:
påmelding til 2-årig konfirmantundervisning

(Fra 2020/2021 vil det ikke lenger være mulig å starte direkte på år 2 av konfirmantundervisningen, og kompensere ved å ha noen ekstratimer ved siden av. )

Informasjonen under er basert på at menigheten får leie Tøyen skole. På grunn av korona har vi ikke fått avklart om vi får leie Tøyen skole 2020/2021. Endelig informasjon kommer innen utgangen av august, og senest uken før oppstart, men vi vet allerede nå at det blir konfirmasjon 2. pinsedag mandag 24. mai 2021.

Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 🙂

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 1 AV 2 – 2020-21

Konfirmantundervisningen i St. Hallvard går over to år, og konfirmantene må følge undervisningen begge år. Ungdommene starter som oftest med undervisning i 8. klasse, men det er ikke noe problem å starte senere. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få eget brev. Har du ikke mottatt brev innen midten av august, vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Ungdommene samles én lørdag hver måned fra kl 10.00 til kl 14.00.
NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmessene.

Se brev som ble sendt ut august 2020: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2020/2021 – samling kl.10-14 på følgende lørdager:

2020: 12. september – 10. oktober – 14. november – 12. desember

2021: januar – 13. februar – 5.-7. mars tur til Mariaholm – 10. april – 8. mai

Første samling er lørdag 12. september. Dere vil motta praktisk informasjon i forbindelse med katekeseoppstart, når ungdommen(e) deres er registrert. Bruk linken øverst.

______________________

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 2 AV 2 – 2020/2021

(Dette er en fortsettelse på konfirmantundervisningen som startet 2019/2020, og er hovedsakelig kun for ungdommer som har gått konfirmantundervisning år 1. Sent ute? Ta kontakt!)

Se brev som ble sendt ut august 2020: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2020/2021 – samling kl.11-15 på søndager

Konfirmantene møter til høymessen kl.11 hvor de skal delta som lektorer og kirkeverter i messen, før de fortsetter med undervisning og fellesaktiviteter i lille menighetssal i 2. etasje.
NB! I tillegg kommer deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL.

(Med forbehold om datoendringer. Endring av datoer vil bli annonsert i god tid)

2020:

 • September
  • 13. september
 • Oktober:
  • 11. oktober
 • November:
  • Tur til Mariaholm 6. – 8. november
 • Desember:
  • 13. desember (+kirkekaffe?)

2021:

 • Januar:
  • 10. januar
 • Februar:
  • 14. februar
 • Mars:
  • 14. mars
  • 21. mars (kun foreldremøte)
 • April:
  • 11. april
 • Mai:
  • 9. mai (undervisning og skriftemål)
  • onsdag 19. mai (generalprøve)

NB!
Foreldre til ungdommer som skal konfirmeres våren 2021 er innkalt til foreldremøte søndag 21. mars etter høymessen. Møtet starter ca. kl.12 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard.

Konfirmasjon er satt til 2. pinsedag mandag 24. mai 2021 kl.10.30 og kl.13.00, ved biskop Bernt Ivar Eidsvig.