Katekese for konfirmanter

PÅMELDING TIL KONFIRMASJON 2022 OG 2023 AVSLUTTET!

Vi tar ikke imot påmelding til konfirmasjon 2023 etter 31. oktober 2021.

Fra 2020/2021 er det ikke lenger mulig å starte direkte på år 2 av konfirmantundervisningen, og kompensere ved å ha noen ekstratimer ved siden av. Den 2-årige konfirmantundervisningen er til for at ungdommene skal ha tid på seg til å modnes, og til at de skal kunne danne fellesskap i konfirmantgruppen og i menigheten ellers. Alle ungdommer må derfor ha deltatt på konfirmasjon år 1 og konfirmasjon 2 for å konfirmeres i St. Hallvard menighet.

MENIGHETEN GJENNOMFØRER KATEKESE SOM NORMALT IGJEN!

Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 🙂

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 1 AV 2 – 2021-22

Konfirmantundervisningen i St. Hallvard går over to år, og konfirmantene må følge undervisningen begge år. Ungdommene starter som oftest med undervisning i 8. klasse, men det er ikke noe problem å starte senere. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få eget brev. Har du ikke mottatt brev innen midten av august, vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Ungdommene samles én lørdag hver måned fra kl 10.00 til kl 14.00.
NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmesse
og 2 ganger obligatorisk deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL (se info)

Se brev som skal sendes ut august 2021: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2021/2022 – samling kl.10-14 på følgende lørdager:

2021: 11. september – 16. oktober – 13. november – 11. desember

2022: 8. januar – 12. februar – 25.-27. mars tur til Mariaholm – 2. april – 21. mai – 11. juni

______________________

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 2 AV 2 – 2021/2022

(Dette er en fortsettelse på konfirmantundervisningen som startet 2020/2021, og er kun for ungdommer som har gått konfirmantundervisning år 1. Sent ute? Meld dere på konfirmasjon år 1, eller ta kontakt!)

Se brev som skal sendes ut august 2021: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2021/2022 – samling kl.11.00-14.00(15) på søndager

Konfirmantene møter opp til messe i kirken (obligatorisk) før de fortsetter med undervisning frem til kl.14 (noen ganger 15) i lillesalen i 2. etasje i St. Hallvard.
NB! I tillegg kommer 4 ganger obligatorisk deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL (se info).

(Med forbehold om datoendringer. Endring av datoer vil bli annonsert i god tid)

2021:

 • September
  • 12. september
  • 19. september (kun foreldremøte)
 • Oktober:
  • 17. oktober
 • November:
  • Tur til Mariaholm 5. – 7. november
 • Desember:
  • 12. desember (+kirkekaffe?)

2022:

 • Januar:
  • 9. januar
 • Februar:
  • 13. februar
 • Mars:
  • 13. mars
  • 20. mars (kun foreldremøte)
 • April:
  • 3. april
 • Mai:
  • 22. mai (undervisning og skriftemål)
 • Juni:
  • onsdag 1. juni (generalprøve)

Konfirmasjon er satt til 2. pinsedag mandag 6. juni 2022 kl.10.30 og kl.13.00, ved monsignore Francis Xavier Huynh Tan Hai.