Katekese for konfirmanter

Elektronisk påmelding:
påmelding til 2-årig konfirmantundervisning

(Fra 2020/2021 vil det ikke lenger være mulig å starte direkte på år 2 av konfirmantundervisningen, og kompensere ved å ha noen ekstratimer ved siden av. Alle ungdommer må ha deltatt på konfirmasjon år 1 og konfirmasjon 2 for å konfirmeres i St. Hallvard menighet)

MENIGHETEN HAR FÅTT BEKREFTET AT VI FÅR LEIE TØYEN SKOLE 2020/2021!

Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 🙂

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 1 AV 2 – 2020-21

Konfirmantundervisningen i St. Hallvard går over to år, og konfirmantene må følge undervisningen begge år. Ungdommene starter som oftest med undervisning i 8. klasse, men det er ikke noe problem å starte senere. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få eget brev. Har du ikke mottatt brev innen midten av august, vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Ungdommene samles én lørdag hver måned fra kl 11.00 til kl 13.00.
NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmessene.

Se brev som ble sendt ut august 2020: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2020/2021 – samling kl.11-13 på følgende lørdager:

2020: 12. september – 10. oktober – 14. november – 12. desember

2021: januar – 13. februar – 5.-7. mars tur til Mariaholm – 10. april – 8. mai

Første samling er lørdag 12. september, og vil foregå slik:

Kl.10.45-11.00: 
Det vil bli hengt opp skilt. Konfirmasjon år 1 har oppmøte i området utenfor St. Hallvard kirke, sammen med 6. og 7. klasse. Det er viktig at de stiller seg klassevis, i den klassen de skal begynne i. Husk å holde avstand!

Kl.11.00-11.15:
Barn og ungdommer blir fulgt av kateketer, og går klassevis til sine undervisningsrom. Ingen foreldre får bli med. 

Kl.11.15-11.30:
Dersom foreldre har spørsmål ber vi dere om å ta kontakt med katekesekoordinator. Hun kommer til å stå utenfor Tøyen skole.

Kl.11.30-12.00: 
Infomøte i kirken for alle foreldre, med mulighet for å stille spørsmål og hilse på sogneprest Ragnar.
Barn og ungdommer blir kjent med hverandre og med kateketer, får utdelt bøker, spiser lunsj osv…

Kl.13.00:
Hentetid. Vi ber om at foreldre venter utenfor.

______________________

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 2 AV 2 – 2020/2021

(Dette er en fortsettelse på konfirmantundervisningen som startet 2019/2020, og er hovedsakelig kun for ungdommer som har gått konfirmantundervisning år 1. Sent ute? Ta kontakt!)

Se brev som ble sendt ut august 2020: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2020/2021 – samling kl.11.45-15.15 på søndager

Konfirmantene møter direkte i menighetssalen kl.14.45 hvor de har samling og undervisning, før de avslutter med egen konfirmantmesse i kirken.
NB! I tillegg kommer deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL (se info)

(Med forbehold om datoendringer. Endring av datoer vil bli annonsert i god tid)

2020:

 • September
  • 13. september
 • Oktober:
  • 11. oktober
 • November:
  • Tur til Mariaholm 6. – 8. november
 • Desember:
  • 13. desember (+kirkekaffe?)

2021:

 • Januar:
  • 10. januar
 • Februar:
  • 14. februar
 • Mars:
  • 14. mars
  • 21. mars (kun foreldremøte)
 • April:
  • 11. april
 • Mai:
  • 9. mai (undervisning og skriftemål)
  • onsdag 19. mai (generalprøve)

NB!
Foreldre til ungdommer som skal konfirmeres våren 2021 er innkalt til foreldremøte søndag 21. mars etter høymessen. Møtet starter ca. kl.12 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard.

Konfirmasjon er satt til 2. pinsedag mandag 24. mai 2021 kl.10.30 og kl.13.00, ved biskop Bernt Ivar Eidsvig.