Katekese for konfirmanter

Elektronisk påmelding:
påmelding til 2-årig konfirmantundervisning

(Fra 2020/2021 er det ikke lenger mulig å starte direkte på år 2 av konfirmantundervisningen, og kompensere ved å ha noen ekstratimer ved siden av. Alle ungdommer må ha deltatt på konfirmasjon år 1 og konfirmasjon 2 for å konfirmeres i St. Hallvard menighet)

MENIGHETEN PLANLEGGER FOR GRØNT NIVÅ PÅ KATEKESEN 2021/2022!

Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 🙂

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 1 AV 2 – 2021-22

Konfirmantundervisningen i St. Hallvard går over to år, og konfirmantene må følge undervisningen begge år. Ungdommene starter som oftest med undervisning i 8. klasse, men det er ikke noe problem å starte senere. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få eget brev. Har du ikke mottatt brev innen midten av august, vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Ungdommene samles én lørdag hver måned fra kl 10.00 til kl 14.00.
NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmessene.

Se brev som skal sendes ut august 2021: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2021/2022 – samling kl.10-14 på følgende lørdager:

2021: 11. september – 16. oktober – 13. november – 11. desember

2022: 8. januar – 12. februar – 25.-27. mars tur til Mariaholm – 2. april – 21. mai – 11. juni

Første samling er lørdag 11. september, og vi planlegger for at det blir mulig med felles katekesemesse i St. Hallvard kirke, og presentasjon av kateketer før barna tar følge med sine kateketer til de enkelte undervisningsrom. Dette må vi komme tilbake til etter hvert som vi vet hvilke smittevernstiltak som gjelder.

______________________

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 2 AV 2 – 2021/2022

(Dette er en fortsettelse på konfirmantundervisningen som startet 2020/2021, og er kun for ungdommer som har gått konfirmantundervisning år 1. Sent ute? Meld dere på konfirmasjon år 1, eller ta kontakt!)

Se brev som skal sendes ut august 2021: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2021/2022 – samling kl.11.00-15.00 på søndager

Konfirmantene møter opp til messe i kirken før de fortsetter med undervisning frem til kl.15 i lillesalen, i 2. etasje i St. Hallvard.
NB! I tillegg kommer deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL (se info)

(Med forbehold om datoendringer. Endring av datoer vil bli annonsert i god tid)

2021:

 • September
  • 12. september
  • 19. september (kun foreldremøte)
 • Oktober:
  • 17. oktober
 • November:
  • Tur til Mariaholm 5. – 7. november
 • Desember:
  • 12. desember (+kirkekaffe?)

2022:

 • Januar:
  • 9. januar
 • Februar:
  • 13. februar
 • Mars:
  • 13. mars
  • 20. mars (kun foreldremøte)
 • April:
  • 3. april
 • Mai:
  • 22. mai (undervisning og skriftemål)
 • Juni:
  • onsdag 1. juni (generalprøve)

NB!
Foreldre til ungdommer som skal konfirmeres våren 2022 er innkalt til foreldremøte søndag 19. september etter høymessen. Møtet starter ca. kl.12 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard.

Konfirmasjon er foreløpig satt til 2. pinsedag mandag 6. juni 2022 kl.10.30 og kl.13.00, ved biskop Bernt Ivar Eidsvig. Menigheten venter fortsatt på endelig bekreftelse fra biskopens kontor.