Katekese for konfirmanter

Vi tar ikke lenger imot påmelding til konfirmasjon 2024. Fristen gikk ut 1. oktober 2022.

Siden 2020/2021 har det ikke lenger vært mulig å starte direkte på år 2 av konfirmantundervisningen, og kompensere ved å ha noen ekstratimer ved siden av. Den 2-årige konfirmantundervisningen er til for at ungdommene skal ha tid på seg til å modnes, og til at de skal kunne danne fellesskap i konfirmantgruppen og i menigheten ellers. Alle ungdommer må derfor ha deltatt på konfirmasjon år 1 og konfirmasjon 2 for å konfirmeres i St. Hallvard menighet.


Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 🙂

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 1 AV 2 – 2022-23

Konfirmantundervisningen i St. Hallvard går over to år, og konfirmantene må følge undervisningen begge år. Ungdommene starter som oftest med undervisning i 8. klasse, men det er ikke noe problem å starte senere. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få eget brev. Har du ikke mottatt brev innen midten av august, vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Ungdommene samles én lørdag hver måned fra kl 10.00 til kl 14.00.
NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmesse
og 2 ganger obligatorisk deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL (se info)

Se brev som ble sendt ut august 2022: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2022/2023 – samling kl.10-14 på følgende lørdager:

2022: 10. september – 15. oktober – 12. november – 10. desember

2023: 14. januar – 11. februar – 24.-26. mars tur til Mariaholm – 15. april – 13. mai – 10. juni

______________________

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 2 AV 2 – 2022/2023

(Dette er en fortsettelse på konfirmantundervisningen som startet 2021/2022, og er kun for ungdommer som har gått konfirmantundervisning år 1. Sent ute? Meld dere på konfirmasjon år 1, eller ta kontakt!)

Se brev som ble sendt ut august 2022: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2022/2023 – samling kl.12.30-16.30 på søndager

Konfirmantene møter opp kl.12.30 i lillesalen i 2. etasje i St. Hallvard, og har egen messe der, før de fortsetter med undervisning frem til kl.16.30 i menighetssalen i St. Hallvard.
NB! I tillegg kommer 4 ganger obligatorisk deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL (se info).

(Med forbehold om datoendringer. Endring av datoer vil bli annonsert i god tid.)

2022:

 • September
  • 4. september (kun foreldremøte)
  • 11. september
 • Oktober:
  • 16. oktober
 • November:
  • Tur til Mariaholm 4. – 6. november
 • Desember:
  • 11. desember

2023:

 • Januar:
  • 15. januar 22. januar (NY DATO!)
 • Februar:
  • 12. februar
 • Mars:
  • 12. mars
  • 19. mars (kun foreldremøte)
 • April:
  • 16. april
 • Mai:
  • 14. mai (undervisning og skriftemål)
  • onsdag 24. mai (generalprøve)

Konfirmasjon er fastsatt til 2. pinsedag mandag 29. mai 2023 kl.10.30 og kl.13.00, ved biskop Bernt I. Eidsvig.