Katekese for konfirmanter

Siden 2020/2021 har det ikke lenger vært mulig å starte direkte på år 2 av konfirmantundervisningen, og kompensere ved å ha noen ekstratimer ved siden av. Den 2-årige konfirmantundervisningen er til for at ungdommene skal ha tid på seg til å modnes, og til at de skal kunne danne fellesskap i konfirmantgruppen og i menigheten ellers. Alle ungdommer må derfor ha deltatt på konfirmasjon år 1 og konfirmasjon 2 for å konfirmeres i St. Hallvard menighet.


FRISTEN FOR PÅMELDING TIL KONFIRMASJON VÅREN 2025 GIKK UT 1. OKTOBER 2023. VI TAR DERFOR IKKE IMOT FLERE.

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 1 AV 2 – 2023-24

Konfirmantundervisningen i St. Hallvard går over to år, og konfirmantene må følge undervisningen begge år. Ungdommene starter som oftest med undervisning i 8. klasse, men det er ikke noe problem å starte senere. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få eget brev. Har du ikke mottatt brev innen midten av august, vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Ungdommene samles én lørdag hver måned fra kl 10.00 til kl 14.00.
NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmesse
og 2 ganger obligatorisk deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL (se info)

Se brev som skal sendes ut august 2023: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2023/2024 – samling kl.10-14 på følgende lørdager:

2023: 9. september – 14. oktober – 11. november – 9. desember

2024: 13. januar – 10. februar – 15.-17. mars tur til Mariaholm – 13. april – 4. mai – 8. juni

______________________

KONFIRMANTUNDERVISNING ÅR 2 AV 2 – 2023/2024

(Dette er en fortsettelse på konfirmantundervisningen som startet 2022/2023, og er kun for ungdommer som har gått konfirmantundervisning år 1. Sent ute? Meld dere på konfirmasjon år 1, eller ta kontakt!)

Se brev som skal sendes ut august 2023: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2023/2024 – samling kl.11-15 på søndager
Konfirmantene møter opp til høymesse kl.11 i St. Hallvard kirke, før de fortsetter med undervisning i lillesalen frem til kl.15.

NB! I tillegg kommer 4 ganger obligatorisk deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL (se info).
På våren vil det bli gjennomført en obligatorisk “kunnskapssjekk”. Denne inneholder minimumskravet for hva man må forstå og kunne om katolsk tro og praksis for å være “forberedt” til konfirmasjonen.

(Med forbehold om datoendringer. Endring av datoer vil bli annonsert i god tid.)

2023:

 • September
  • 10. september
 • Oktober:
  • 15. oktober
 • November:
  • Tur til Mariaholm 3. – 5. november
 • Desember:
  • 10. desember

2024:

 • Januar:
  • 14. januar
 • Februar:
  • 11. februar
 • Mars:
  • 10. mars
  • 17. mars (kun foreldremøte)
 • April:
  • 14. april
 • Mai:
  • 5. mai (undervisning og skriftemål)
  • onsdag 15. mai (generalprøve)

Konfirmasjon er fastsatt til 2. pinsedag mandag 20. mai 2024 kl.10.30 ved Biskop Bernt I. Eidsvig, og kl.13.00 ved monsignor Huynh Tan Hai.