Månedlig Arkiv: april 2019

Påske med pave Frans

Den stille uke

Vi går inn i den stille uken sammen med Herren Jesus for å feire påske med hjerter som blir fornyet gjennom Den hellige ånds nåde (mars 2018).

Fra døden til livet

Gjennom eukaristien går vi inn i Kristi påskemysterium, slik at vi kan gå fra døden inn til livet sammen med Ham (mars 2018).