Ekteskapsforberedende kurs

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Går du med gifteplaner i 2021-2022?

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene – senest fire måneder før vielsen finner sted – enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Alle par må sørge for å skaffe:

  • Dåpsattest – for den katolske part må utskriften av dåpsattesten ikke være eldre enn 6 måneder.
  • Sivilstandsbekreftelse for begge parter fra Skatteetaten
  • Prøvingsattest fra Folkeregisteret

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk, må gjennom et forberedende kurs. Fra 1. september 2021 vil Oslo menighetene (St. Olav, St. Johannes og St. Hallvard) samarbeide om å arrangere kursene. Det vi si at paret kan delta på kurs uavhengig av menighetstilhørighet.

September 2021 – kurset gjennomføres i St. Hallvard
Oktober 2021 – kurset gjennomføres i St. Olav
November 2021 – kurset gjennomføres i St. Hallvard

DATOER HØST 2021: Vi kommer tilbake med datoer etter sommerferien. For påmelding ta kontakt i august.

Kurset koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Beløpet overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134. Det går an også å betale med vipps til «St. Hallvard menighet» eller til 12124. Husk å merke innbetalingen «Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

Påmelding til menighetskontoret på e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Spørsmål om innhold og program? Ta kontakt med kursansvarlig Hanneke Bruce på hanneke@live.no

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Kurset er i første rekke ment for katolikker, men i og med at det inngås mange blandede ekteskap, er det et ønske å gi fyldig bakgrunnsinformasjon om hva Kirken mener og hvorfor den mener det. Kurset er derfor samtidig en mini innføring i katolsk tro vedrørende ekteskapet.