Ekteskapsforberedende kurs

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk


Går du med gifteplaner i 2023?

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene – senest fire måneder før vielsen finner sted – enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Alle par må sørge selv for:

  • Dåpsattest – for den katolske part må utskriften av dåpsattesten ikke være eldre enn 4 måneder på vigselstidspunkt (bestilles fra det kirkesamfunn der man ble døpt)
  • Prøvingsattest fra Folkeregisteret – må ikke være eldre enn 4 måneder på vigselstidspunkt (bestilles digitalt)
  • Sivilstandsbekreftelse for begge parter fra Skatteetaten (bestilles digitalt)
  • Forberedende ekteskapskurs (obligatorisk)


Oslo-menighetene (St. Olav, St. Johannes og St. Hallvard) samarbeider om å arrangere ekteskapskursene. Det vi si at paret kan delta på kurs uavhengig av menighetstilhørighet.

Februar 2023 – kurs gjennomføres i St. Hallvard på følgende datoer: 15. februar, 1. mars, 15. mars og 29. mars. Kurset varer fra kl. 18.30-21.00 og dere møtes i menighetssalen.

For kursdatoer i St. Olav, ta kontakt med St. Olav mneighet; https://www.stolavmenighet.info/
St. Johannes menighet stiller opp for enkelttilfeller (norsk og engelsk) ved behov; https://www.stjohannes.no/

Der er obligatorisk å delta på alle kurskvelder. Kurset koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Beløpet overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134 eller via vipps til «St. Hallvard menighet» nr.12124. Husk å merke innbetalingen «Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

Påmelding til menighetskontoret på e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Spørsmål om innhold og program? Ta kontakt med kursansvarlig Hanneke Bruce på hanneke@live.no

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Ekteskapskurset er obligatorisk for alle par som ønsker å gifte seg katolsk i Norge.