Ekteskapsforberedende kurs

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Går du med gifteplaner i 2024/2025?

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene – senest fire måneder før vielsen finner sted – enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Er dere gift borgerlig? For par som allerede har sivil/borgerlig vigsel er det normalt krav om en sivilstandshistorikk. Denne fås også ved henvendelse til skatteetaten.no og bestilles under “skjema og tjenester/annet”. Dette gjelder for vielser planlagt både i Norge og utlandet. I tillegg trengs det en vigselsattest.

Skal dere gifte dere i utlandet? Dersom dere planlegger å feire den store dagen i utlandet er tre måter å gjøre dette på. Dere kan ha sivil/borgerlig vigsel i Norge først og deretter den kirkelige vigselen i etterkant (dette er den enkleste måten og gjør at mye kan være klart allerede før dere reiser), eller dere kan gifte dere i utlandet etter norsk rett, eller gifte dere ifølge lovgivningen i det landet dere skal gifte dere. Husk at det er mange offentlige dokumenter som skal skaffes for å gifte seg i utlandet etter utenlandsk rett. Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

Skal dere gifte dere i en annen menighet enn der dere bor? Det er presten som skal vie dere som hjelper dere gjennom prosessen med å skaffe de nødvendige dokumentene. Normalt er katolske prester også godkjent som vigselsmenn slik at den kirkelige vigselen også vil gjelde offentlig. Dersom dere skal gifte dere i en annen menighet enn der dere bor trenger dere sogneprestens tillatelse. Snakk med presten som skal vie dere om dette.

Alle par må selv sørge for nødvendige dokumenter:

  • Dåpsattest – for den katolske part må utskriften av dåpsattesten ikke være eldre enn 4 måneder på vigselstidspunkt (bestilles fra den kirken der man ble døpt). For en døpt ikke-katolsk part er også dåpsattest nødvendig, men attesten har ingen tidsbegrensning.
  • Sivilstandsbekreftelse for begge parter fra Skatteetaten (bestilles digitalt)
  • Forberedende ekteskapskurs (obligatorisk)
  • Prøvingsattest fra Folkeregisteret (vigsel etter norsk rett) – må ikke være eldre enn 4 måneder på vigselstidspunkt, eller Ekteskapsattest (vigsel etter utenlandsk rett). Begge bestilles digitalt på www.skatteetaten.no. Ved vigsel planlagt i utlandet kan det være enklest å gifte seg sivilt/borgerlig i Norge først. (Dersom dere allerede har sivil vigsel trengs det isteden en vigselsattest.)

Ekteskapskurs

Oslo-menighetene (St. Olav, St. Johannes og St. Hallvard) samarbeider om å arrangere ekteskapskursene. Det vi si at paret kan delta på kurs uavhengig av menighetstilhørighet.

Februar 2024 – kurs gjennomføres i St. Hallvard på følgende datoer: 7. februar, 21. februar, 6. mars og 13. mars. Kurset varer fra kl. 18.30-21.00 og dere møtes i menighetssalen.

For kursdatoer i St. Olav, ta kontakt med St. Olav menighet; https://www.stolavmenighet.info/
St. Johannes menighet stiller opp for enkelttilfeller (norsk og engelsk) ved behov; https://www.stjohannes.no/

Der er obligatorisk å delta på alle kurskvelder. Kurset koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Beløpet overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134 eller via vipps til «St. Hallvard menighet» nr.12124. Husk å merke innbetalingen «Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

Påmelding til menighetskontoret på e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Spørsmål om innhold og program? Ta kontakt med kursansvarlig Hanneke Bruce på hanneke@live.no

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Ekteskapskurset er obligatorisk for alle par som ønsker å gifte seg katolsk i Norge.