Ekteskapsforberedende kurs

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Går du med gifteplaner i 2020 – 2021?

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene – senest fire måneder før vielsen finner sted – enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Alle par må sørge for å skaffe:

 • Dåpsattest – for den katolske part må utskriften av dåpsattesten ikke være eldre enn 6 måneder.
 • Sivilstandsbekreftelse for begge parter fra Skatteetaten
 • Prøvingsattest fra Folkeregisteret

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk, må gjennom et forberedende kurs. Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over fem kvelder fra kl. 17.00-18.00.

DATOER HØSTEN 2020: 12. oktober, 13. okt, 14. okt, 15. okt, 16. okt

DATOER VÅREN 2021: 8. februar, 9. februar, 22. feb, 23. feb, 24. feb

Felleskurs koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Ekstra kurs/undervisning for enkelte par, utenom felleskurset, koster kr. 1000,- pr. par. Beløpet kan betales med bankkort (vi har kortterminal) eller kontant eller overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134. Penger kan også overføres med vipps til «St. Hallvard menighet» eller til 12124. Husk å merke innbetalingen «Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

Påmelding til kursansvarlig prest eller til menighetskontoret, tlf: 23 30 32 00 E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Kurset er i første rekke ment for katolikker men i og med at det inngås mange blandede ekteskap, er det et ønske å gi fyldig bakgrunnsinformasjon om hva Kirken mener og hvorfor den mener det. Kurset er derfor samtidig en mini innføring i katolsk tro vedrørende ekteskapet.

Modul 1: Feiringen av det kristne mysterium: Den sakramentale frelseordning.

 • Tegn på Guds nærhet, Jesus – Guds sakrament for oss
 • Kirken som sakrament, og dens sakramenter
 • Møte i tro
 • Gud handler i mennesket
 • Trosfellesskapets feiring

Modul 2: De kristne ekteskap

 • Guds nærhet i menneskelig kjærlighet «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» (Joh 13,34)
 • Feiringen av ekteskapet
 • Samtykket til ekteskap
 • Blandede ekteskap og ulikhet i gudsdyrkelse

Modul 3: Virkningene av ekteskapets sakrament

 • Ekteskapsbåndet
 • Ekteskapssakramentets nåde

Modul 4: Den ekteskapelige kjærlighets gode og utfordringer

 • Ekteskapets enhet og uoppløselighet
 • Trofasthet i ekteskapet
 • I fruktbarhetens tjeneste
 • Huskirken

Modul 5: Bryllup

 • Vielsesritualet
 • Bryllupsliturgien
 • Praktiske opplysninger: Skjema for ekteskap, papirer som trengs i forbindelse med ekteskap