Ekteskapsforberedende kurs

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Går du med gifteplaner i 2020?

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk, må gjennom et forberedende kurs.

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene – senest fire måneder før vielsen finner sted – enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over fem kvelder (tirsdager) fra kl. 17.30-18.30.

DATOER VÅREN 2020: 11. februar, 25. februar, 10. mars, 24. mars, 31. mars

Alle par må sørge for å skaffe dåpsattest. For den katolske part må utskriften av dåpsattesten ikke være eldre enn 6 måneder. Man må også skaffe tilveie sivilstandsbekreftelse for begge parter (kontakt Skatteetaten tlf 80 08 00 00). Man trenger også prøvingsattest fra Folkeregisteret – se informasjon om det her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/

Felleskurs koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Ekstra kurs/undervisning for enkelte par, utenom felleskurset, koster kr. 1000,- pr. par. Beløpet kan betales med bankkort (vi har kortterminal) eller kontant eller overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134. Penger kan også overføres med vipps til «St. Hallvard menighet» eller til 12124. Husk å merke innbetalingen «Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

Påmelding til menighetskontoret, tlf: 23 30 32 00 – E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Ansvarlig for kurset:
p. Myron Kuspys
epost: myron.kuspys@katolsk.no
Mobil 404 36 427

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Kurset er i første rekke ment for katolikker men i og med at det inngås mange blandede ekteskap, er det et ønske å gi fyldig bakgrunnsinformasjon om hva Kirken mener og hvorfor den mener det. Kurset er derfor samtidig en mini innføring i katolsk tro vedrørende ekteskapet.

Modul 1: Feiringen av det kristne mysterium: Den sakramentale frelseordning.

 • Tegn på Guds nærhet, Jesus – Guds sakrament for oss
 • Kirken som sakrament, og dens sakramenter
 • Møte i tro
 • Gud handler i mennesket
 • Trosfellesskapets feiring

Modul 2: De kristne ekteskap

 • Guds nærhet i menneskelig kjærlighet «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» (Joh 13,34)
 • Feiringen av ekteskapet
 • Samtykket til ekteskap
 • Blandede ekteskap og ulikhet i gudsdyrkelse

Modul 3: Virkningene av ekteskapets sakrament

 • Ekteskapsbåndet
 • Ekteskapssakramentets nåde

Modul 4: Den ekteskapelige kjærlighets gode og utfordringer

 • Ekteskapets enhet og uoppløselighet
 • Trofasthet i ekteskapet
 • I fruktbarhetens tjeneste
 • Huskirken

Modul 5: Bryllup

 • Vielsesritualet
 • Bryllupsliturgien
 • Praktiske opplysninger: Skjema for ekteskap, papirer som trengs i forbindelse med ekteskap