Katekese for barn

Elektronisk påmelding:
påmelding for 1. klasse
påmelding for 2. og 3. klasse
påmelding for 4.-7. klasse


Informasjonen under er basert på at menigheten får leie Tøyen skole. På grunn av korona har vi ikke fått avklart om vi får leie Tøyen skole 2020/2021. Endelig informasjon kommer innen utgangen av august, og senest uken før oppstart, men vi vet allerede nå at det blir førstekommunion lørdag 15. mai 2021.

Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 🙂

Katekese i St. Hallvard

For mange barn er dessverre katekesen deres eneste kontakt med katolikker utenfor familien, og Kirken. Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet, og tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd, men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt sikkert familie og jobb ved siden av de også.

Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra dersom noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra! Føler ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra!

Menigheten sender ut invitasjonsbrev til katekesen august hvert år. Navne- og adresselistene er hentet fra Oslo Katolske Bispedømmes digitale register, og vi sender kun til barn som er registrert i menigheten. Ta derfor kontakt dersom dere ikke har mottatt brev slik at vi kan finne ut hvorfor dere ikke har fått det tilsendt.

Katekese for 1. – 7. klasse

Katekesen begynner kl.10.00 og avsluttes etter messen. Katekesemessen varer kl.13.00-13.45 og er en viktig del av katekesetilbudet i St. Hallvard menighet.

2. og 3. klasse skal forberede seg til sin første hellige kommunion. Foreldre og foresatte til barn i 2. og 3. klasse vil få tilsendt eget brev med mer informasjon.

Vi bruker både lokaler i St. Hallvard og noen klasserom på Tøyen skole.

Les informasjonsbrev som ble sendt ut august 2020:  invitasjonsbrev til 1. klasseinvitasjonsbrev til 2. klasseinvitasjonsbrev til 3. klasseinvitasjonsbrev til 4.-7. klasse

___________________________

KALENDER FOR SKOLEÅRET 2020/2021, for 1. – 7. klasse:

2020:
– 12. september
– 10. oktober
– 14. november
– 28.-29. november (adventsovernatting for 4.-7. klasse)
– 12. desember (ikke 4.-7. klasse)

2021:
– 9. januar
– 13. februar
– 13. mars
– 10. april (ikke 3. klasse)
– 17.-18. april (helgetur for 3. kl)
– 8. mai
– 12. juni (katekeseavslutning)

_______________________________

NB!
Første samling er lørdag 12. september. Dere vil motta praktisk informasjon i forbindelse med katekeseoppstart, når barna deres er registrert. Bruk linkene øverst.

Førstekommunion for 3. klasse er satt til lørdag 15. mai 2021.