Katekese for barn

Elektronisk påmelding:
påmelding for 1. klasse
påmelding for 2. og 3. klasse
påmelding for 4.-7. klasse


MENIGHETEN HAR FÅTT BEKREFTET AT VI FÅR LEIE TØYEN SKOLE 2020/2021!

Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 🙂

Katekese i St. Hallvard

For mange barn er dessverre katekesen deres eneste kontakt med katolikker utenfor familien, og Kirken. Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet, og tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd, men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt sikkert familie og jobb ved siden av de også.

Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra dersom noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra! Føler ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra!

Menigheten sender ut invitasjonsbrev til katekesen august hvert år. Navne- og adresselistene er hentet fra Oslo Katolske Bispedømmes digitale register, og vi sender kun til barn som er registrert i menigheten. Ta derfor kontakt dersom dere ikke har mottatt brev slik at vi kan finne ut hvorfor dere ikke har fått det tilsendt.

Katekese for 1. – 7. klasse 2020/2021

Katekesen varer kl.11-13 i år (se vedlegg for alle datoer) og kateketene og menigheten har ansvar for barna i denne tiden. Av hensyn til smittevern er det særlig viktig at dere hjelper oss med forarbeidet som vi ikke råder over
– Ta med egen matpakke og drikke
– Ta med eget pennal, med farger, saks og lim

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skoler skal følge. Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, og nå er vi på gult. Så lenge vi er på gult nivå gjelder følgende:

Kontaktreduserende tiltak (unngå håndhilsning, klemming, trengsel og store samlinger)

 • Ingen felles katekesemesse. 
 • Forkortet katekesetid, og bortfall av friminutt ute.
 • Klassene holder seg for seg selv, og vi holder avstand. 

God hygiene og forsterket renhold

 • Håndvaskrutiner ved oppstart, slutt og underveis. 
 • Ingen vafler, selv om det ifølge Mattilsynet er «ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann», men heller føre var enn etter snar. 

Rutiner for oppmøte og henting (hold avstand)

 • Ingen foreldre har adgang på skolens område, herunder skolegård og skolebygg. Foreldre skal heller ikke inn i menighetens lokaler, med mindre annet er avtalt. Kommer dere langveisfra, ønsker å vente, og er tilstede mer eller mindre fast? Gi beskjed, vi har alltid behov for litt ekstra assistenthjelp =)
  • Levering: barna leveres på faste punkter utenfor porten, og blir hentet av kateketene.
   • Forsentkomming? Send barnet inn alene (dersom barnet er stort nok), eller ring Huyen på nr 48957391, slik at barnet kan hentes av en voksen.
  • Henting: barna bringes ned til skolegården av kateketer og sendes ut av porten etter hvert som foreldre kommer. 

Hvis alle husker de tre grunnreglene er mye gjort:
1. Ingen syke skal møte opp
2. Holde avstand
3. God håndhygiene.

Les informasjonsbrev som ble sendt ut august 2020:  invitasjonsbrev til 1. klasseinvitasjonsbrev til 2. klasseinvitasjonsbrev til 3. klasseinvitasjonsbrev til 4.-7. klasse

___________________________

KALENDER FOR SKOLEÅRET 2020/2021, for 1. – 7. klasse:

2020:
– 12. september
– 10. oktober
– 14. november
– 28.-29. november (adventsovernatting for 4.-7. klasse)
– 12. desember (ikke 4.-7. klasse)

2021:
– 9. januar
– 13. februar
– 13. mars
– 10. april (ikke 3. klasse)
– 17.-18. april (helgetur for 3. kl)
– 8. mai
– 12. juni (katekeseavslutning)

_______________________________

NB!
Første samling er lørdag 12. september, og vil foregå slik:

Kl.10.45-11.00: 

 • Det vil bli hengt opp skilt. Barna stiller seg klassevis, i den klassen de skal begynne i. Husk å holde avstand!
  • 1.-5. klasse møtes i området utenfor porten til Tøyen skole. 
  •  6.-7. klasse + konfirmasjon år 1 møtes i området utenfor St. Hallvard kirke. 

Kl.11.00-11.15:

 • Barna blir fulgt av kateketer, og går klassevis til sine undervisningsrom. Ingen foreldre får bli med. 
 • 1. klassinger skal ha et eget opplegg med foreldre utendørs før barna tar følge med sine kateketer inn på skolen. 

Kl.11.15-11.30: 

 • Foreldre blir igjen utenfor porten. Vi dobbeltsjekker at alle barn er registrert. Dersom det kommer nye barn kan foreldre gå til katekesekoordinator og registrere barna. 

Kl.11.30-12.00: 

 • Infomøte i kirken for alle foreldre, med mulighet for å stille spørsmål og hilse på sogneprest Ragnar.
 • Barna blir kjent med hverandre og med kateketer, får utdelt bøker, spiser lunsj osv…

Kl.13.00: 

 • Hentetid. Vent utenfor porten.

Førstekommunion for 3. klasse er satt til lørdag 15. mai 2021.