Katekese for barn

Elektronisk påmelding:
påmelding for 1. klasse
påmelding for 2. og 3. klasse
påmelding for 4.-7. klasse

 

Katekese i St. Hallvard

For mange barn er dessverre katekesen deres eneste kontakt med katolikker utenfor familien, og Kirken. Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet, og tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd, men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt sikkert familie og jobb ved siden av de også.

Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra dersom noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra! Føler ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra!

Menigheten sender ut invitasjonsbrev til katekesen august hvert år. Navne- og adresselistene er hentet fra Oslo Katolske Bispedømmes digitale register, og vi sender kun til barn som er registrert i menigheten. Ta derfor kontakt dersom dere ikke har mottatt brev slik at vi kan finne ut hvorfor dere ikke har fått det tilsendt.

Katekese for 1. – 7. klasse

Katekesen begynner kl.10.00 og avsluttes etter messen. Katekesemessen varer kl.13.00-13.45 og er en viktig del av katekesetilbudet i St. Hallvard menighet.

2. og 3. klasse skal forberede seg til sin første hellige kommunion. Foreldre og foresatte til barn i 2. og 3. klasse vil få tilsendt eget brev med mer informasjon.

Vi bruker både lokaler i St. Hallvard og noen klasserom på Tøyen skole.

Les informasjonsbrev som ble sendt ut august 2019:  invitasjonsbrev til 1. klasseinvitasjonsbrev til 2. klasseinvitasjonsbrev til 3. klasseinvitasjonsbrev til 4.-7. klasse

___________________________

KALENDER FOR SKOLEÅRET 2019/2020, for 1. – 7. klasse:

2019:
– 14. september
– 12. oktober
– 9. november
– 30. november-1. desember (adventsovernatting for 4.-7. klasse)
– 14. desember (ikke 4.-7. klasse)

2020:
– 11. januar
– 8. februar
– 14. mars
– 18. april (ikke 3. klasse)
– 25.-26. april (helgetur for 3. kl)
– 9. mai
– 13. juni (katekeseavslutning)

_______________________________

NB!
Første samling er lørdag 14. september. Vi starter katekeseåret med felles messe kl.10 i St. Hallvard kirke før barna tar følge med sine kateketer til de enkelte undervisningsrommene, hvor det også vil være et lite infomøte for foreldre og anledning til å hilse på barnas kateketer. Vi forventer at foreldre deltar på dette. Foreldre i 1.-5. klasse vil få anledning til å velge seg dato og skrive seg på hjelperliste. Foreldre som ikke kommer vil bli tilfeldig plassert.

Førstekommunion for 3. klasse er satt til lørdag 23. mai 2020.