Katekese for barn

Elektronisk påmelding:
påmelding for 1. klasse
påmelding for 2. og 3. klasse
påmelding for 4.-7. klasse


MENIGHETEN PLANLEGGER FOR GRØNT NIVÅ PÅ KATEKESEN 2021/2022

Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 🙂

Katekese i St. Hallvard

For mange barn er dessverre katekesen deres eneste kontakt med katolikker utenfor familien, og Kirken. Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet, og tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd, men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt sikkert familie og jobb ved siden av de også.

Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra dersom noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra! Føler ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra!

Katekesen er som et eget lite fellesskap, i Kirkens store fellesskap. Vi har katekese en lørdag i måneden kl.10-14 (se vedlegg for alle datoer)

Menigheten sender ut invitasjonsbrev til katekesen august hvert år. Navne- og adresselistene er hentet fra Oslo Katolske Bispedømmes digitale register, og vi sender kun til barn som er registrert i menigheten. Ta derfor kontakt dersom dere ikke har mottatt brev slik at vi kan finne ut hvorfor dere ikke har fått det tilsendt.

Les informasjonsbrev som skal sendes ut august 2021:  invitasjonsbrev til 1. klasseinvitasjonsbrev til 2. klasseinvitasjonsbrev til 3. klasseinvitasjonsbrev til 4.-7. klasse

___________________________

KALENDER FOR SKOLEÅRET 2021/2022, for 1. – 7. klasse:

2021:
– 11. september
– 16. oktober
– 13. november
– 27.-28. november (adventsovernatting for 4.-7. klasse)
– 11. desember (ikke 4.-7. klasse)

2022:
– 8. januar
– 12. februar
– 12. mars
– 2. april (ikke 3. klasse)
– 23.-24. april (helgetur for 3. kl)
– 21. mai
– 11. juni (katekeseavslutning)

_______________________________

NB!
Første samling er lørdag 11. september, og katekesen varer kl.10-12 denne dagen. Vi tar sikte på “full gjenåpning” av katekesen i oktober. Meld barna på katekese for å motta informasjon og oppdatering i forbindelse med gjennomføring av katekesen 2021/2022.

Førstekommunion for 3. klasse er satt til lørdag 28. mai 2022.