Katekese for barn

Elektronisk påmelding:
påmelding for 1. klasse
påmelding for 2. klasse
påmelding for 4.-7. klasse

Fristen for påmelding til førstekommunion våren 2024 (3. klasse) gikk ut 1. oktober 2023, og det er derfor ikke lengre mulig å melde seg på.

Ønsker dere å motta oppdatering på mail? Meld barna på katekesen 😊

Katekese i St. Hallvard

For mange barn er dessverre katekesen deres eneste kontakt med katolikker utenfor familien, og Kirken. Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet, og tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd, men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt sikkert familie og jobb ved siden av de også.

Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra dersom noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra! Føler ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra!

Katekesen er som et eget lite fellesskap, i Kirkens store fellesskap. Vi har katekese en lørdag i måneden kl.10-14 (se vedlegg for alle datoer)

Menigheten sender ut invitasjonsbrev til katekesen august hvert år. Navne- og adresselistene er hentet fra Oslo Katolske Bispedømmes digitale register, og vi sender kun til barn som er registrert i menigheten. Ta derfor kontakt dersom dere ikke har mottatt brev slik at vi kan finne ut hvorfor dere ikke har fått det tilsendt.

Les informasjonsbrev som sendes ut august 2023:  invitasjonsbrev til 1. klasseinvitasjonsbrev til 2. klasseinvitasjonsbrev til 3. klasseinvitasjonsbrev til 4.-7. klasse

___________________________

KALENDER FOR SKOLEÅRET 2023/2024, for 1. – 7. klasse:

2023:
– 9. september
– 14. oktober
– 11. november
– 2.-3. desember (adventsovernatting for 4.-7. klasse)
– 9. desember (ikke 4.-7. klasse)

2024:
– 13. januar
– 10. februar
– 9. mars
– 13. april (ikke 3. klasse)
– 20.-21. april (helgetur for 3. kl)
– 4. mai
– 8. juni (katekeseavslutning)

_______________________________

Førstekommunion for 3. klasse er satt til lørdag 11. mai 2024.