Førstekommunion og konfirmasjon

Barna mottar vanligvis sin første hellige kommunion i 3. klasse (i mai måned), og forberedes til dette gjennom katekese i 2. og 3. klasse.

Les her om forberedelsen til førstekommunion.

I vårt bispedømme mottar ungdommene vanligvis konfirmasjonens (fermingens) sakrament i 9. klasse, etter to års forberedelse.

Og les her om konfirmasjonsforberedelse.