Månedlig Arkiv: august 2023

Tro er ikke en “vuggesang”, men en flammende ild (pave Frans)

Tro må vise seg i handling! P. Ragnars preken siste søndag

I evangeliet hører vi Jesus spørre disiplene: Hvem sier dere at jeg er?

Den lille gruppen har vandret nordover til Caesarea Philippi, et landelig og naturskjønt areal nær Jordans kilder. Det er kun dem, et trygt sted for å bekjenne sin tro.

Og Peter gjør det: “Du er Messias!” Her våger Peter det, i disse trygge omgivelsene. Det som skjer senere, vet vi nok.

Jesus vil vite hva hans disipler tror – og om de kan omsette sin tro til handling.

Vi bør ikke begrense vår tro til ‘grunnmuren’, altså stille bønn og kontemplasjon, messebesøk, kommunion og mottakelse av de øvrige sakramentene.

I fjor ropte pave Frans fra balkongen over Petersplassen under Angelusbønnen: “Tro er ikke en ‘vuggesang’ som luller oss i søvn, men snarere en flammende ild for å holde oss våkne og aktive selv om natten.”

Det finnes mange gode grunner for å være forsiktig. En flammende ild er farlig, den kan tenne på mer enn vi ville ønske oss. Men setter vi den under et glass, så dør den av mangel på oksigen.

Ilden er som kjærligheten. Den kan ikke holdes skjult, spesielt ikke om det handler om forelskelse.

Troen er som kjærligheten. Det er troens innebygde natur som viser seg i handling. La oss derfor være modig nok å uttrykke vår tro i handling!

Svindelforsøk

Et våkent menighetsmedlem ble forsøkt svindlet av en person som utgir seg for å være sognepresten vår. Det bes om overføring til en PayPal konto for å “hjelpe med en betaling for kirken”.

Dersom du ser litt nøyere på bildet under så ser du at personen som utgir seg for å være p. Ragnar ikke har en katolsk.no adresse på sin epost – og i tillegg: sognepresten ville uansett aldri be om noe slikt 😂

Vis nettvett og sjekk alltid avsender på epostene du får 😁

Ukens pave Frans

Ikke bruk religioner til å spre ondskap

Jeg fornyer min appell om å slutte med å bruke religioner for å oppfordre til hat, vold, ekstremisme og blind fanatisme, og om å avstå fra å bruke Guds navn til å rettferdiggjøre drap, forvisning, terrorisme og undertrykkelse.

Pave Frans, august, 2023

Foto: Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Kontaktklubben har startet opp igjen

I går var den lange ventetiden over og kontaktklubben hadde sitt første møte etter sommeren.

Vi begynte som vanlig med messe kl. 11 der vi ba spesielt for avdøde Teresa Lieu. Hun var ennå med på siste aktivitet før sommeren. Vi dro til Mariaholm og Årjäng 14. juni. Kun én uke senere døde Lieu brått. Vi savner henne meget!

Planene er å vise noen bilder fra utflukten førstkommende onsdag, 30. august. Da kan vi igjen minnes Lieu og fine stunder sammen.

Messen i går kl. 11 ble feiret av p. Ragnar, med god støtte av to tyske gjester.

P. René Unkelbach (i midten) er fra Andernach ved Rhinen og ferierer i Norge.

Ministrant Balthasar Böhmer er fra et bitte lite katolsk sted i Sachsen, helt øst i Tyskland. Han ble utvalgt av Bonifatiuswerk for å hjelpe til i katolske miljøer i ett år, både i Oslo-område og de siste to måneder på Munkeby i Trøndelag.

Mariaprosesjon 2023

Siste lørdag, 19. august, ble det igjen Mariaprosesjon for de tre Oslomenigheter

Tradisjonen tro gikk prosesjonen kl. 16 fra St. Hallvard. Det var mange som møtte opp. Fin sang lød gjennom Oslos gater, blant annet Lourdes-sangen på fire språk.

Været var noe blandet, regn i begynnelsen og slutten av prosesjonen. Det var godt å komme under taket i St. Olav. Der ble det feiret en høytidelig messe med alle prestene som var med i prosesjonen.

Se bildene her