Menighetens kalender 2022

ÅRSPLAN 2022 FOR ST. HALLVARD MENIGHET

Dato Aktivitet Detaljer
Måned Dag    
Januar 9 Hellig tre kongersfest avlyst pga. korona
  15 Nyttårsfest avlyst pga. korona
Februar 5-6 Bispevisitas  
Mars 2 Askeonsdag  
  25-27 8. klasse på Mariaholm  
April 10
14
15
16
17
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. Påskedag
 
  23-24 Katekesehelg på Mariaholm for 3. klasse Foreldrene og ungdomsledere hjelper til her
Mai 15 St. Hallvardsdag Menighetsfeiring
  28 1. kommunion  
Juni 6 Konfirmasjon  
  11 Katekeseavsluttning for 1.-7. klasse  
  19 Kristi Legeme og Blod og Corpus Christi prosesjon  
Juli      
August 20 Felles Mariaprosesjon for Oslo menighetene  
  26-28 Familiehelg på Mariaholm  
September 10 Katekeseoppstart for 1.-7. klasse og konfirmasjon år 1  
  22 Frivillighetsfest  
November 4-6 9. klasse på Mariaholm  
  6 Bibelutdeling for 4-åringer  
  26-27 Adventsovernatting Overnatting i Menighetssalen for 4.-7. katekeseklasse
Desember 15 Julekrybbe  

Andre faste aktiviteter i menigheten: