Menighetens kalender 2020

ÅRSPLAN 2020 FOR ST. HALLVARD MENIGHET

Dato Aktivitet Detaljer
Måned Dag    
Januar 5 Hellig tre kongers fest  
  10 Julefest  
Februar 26 Askeonsdag  
Mars 6-8 8. klasse på Mariaholm  
April 5
9
10
11
12
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. Påskedag
 
  25-26 Katekesehelg på Mariaholm for 3. klasse Foreldrene og ungdomsledere hjelper til her
Mai 10 St. Hallvardsdag Menighetsfeiring
  15 St. Hallvardsdag Gamlebyen
  23 1. kommunion  
  31/5-7/6 Menighetsrådvalg  
Juni 1 Konfirmasjon  
  5-7 Familiehelg Drives på dugnad av foreldrene på Mariaholm
  14 Corpus Christi  
  21 St. Hans fest  
Juli      
August 15 Felles Mariaprosesjon  
September 6 Barnas Dag  
  10 Frivillighetsfest  
Oktober 11 Mariaprosesjon Holdes mellom Høymesse og polsk messe, dvs. kl. 12.00-13.00
  24 Familietreff 1-6 år
November 1 Bibelutdeling til 4-åringer  
  6-8 9. klasse på Mariaholm  
  28-29 Adventsovernatting Overnatting i Menighetssalen for 4.-7. katekeseklasse
Desember   Julekrybbe  

Andre faste aktiviteter i menigheten:

  • Kontaktklubben
  • Katekese – norsk og polsk
  • SHUL (St. Hallvard Ungdomslag): Fredager, bortsett fra 1. fredag i måneden og ved skolefri. Nhat og An (barne- og ungdomsassistenter) og ungdomsstyret. Huyen overvåker.
  • Søndagsskolen: søndag, bortsett fra 1. søndag i måneden. Hanneke
  • Familiekoret “HaBaKo”: Hver mandag, bortsett fra ved skolefri. Khoa
  • St Joseph-mennene: Hver torsdag. Dominik
  • Diverse bønnegrupper (vietnamesisk, internasjonal, polsk)
  • Latvisk dansegruppe: Hver onsdag
  • Kirkekor: Hver onsdag. Xavier