SØNDAGSBLADET FOR 2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR