SØNDAGSBLADET FOR 7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR