SØNDAGSBLADET FOR 8.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR