SØNDAGSBLADET FOR 19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR