SØNDAGSBLADET FOR 24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR