SØNDAGSBLADET FOR 27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR