SØNDAGSBLADET FOR 29.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR