SØNDAGSBLADET FOR 31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR