SØNDAGSBLADET FOR 3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR B