SØNDAGSBLADET FOR 4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR, ÅR B