SØNDAGSBLADET FOR 6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKE ÅR