SØNDAGSBLADET FOR 2. SØNDAG I PÅSKETIDEN- MISKUNNSSØNDAG