Autor Arkiv: Anna

CARITAS-SØNDAG 26. SEPTEMBER

Dette er dagen da Den katolske kirke i Norge viser solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden, og spesielt de som har minst og sliter med fattigdom og sult. Dette er dagen da hele Kirkens innsamlede kollekt går til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult, og dagen vi står sammen med Caritas og Kirken for å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Ukens pave Frans (3)

Gjerninger

Peter og Paulus trodde ikke på ord, men på gjerninger. Peter snakket ikke om misjon, han var en menneskefisker. Paulus skrev ikke lærebøker, men brev om det han opplevde mens han reiste omkring og vitnet.
Pave Frans, juni 2021

Foto: Stef​ano Spaziani
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Ukens pave Frans (2)

La oss ta vare på de eldre

La oss ikke miste det minnet som bevares av de eldre, for vi er barn av deres historie, og uten røtter vil vi visne. De tok vare på oss da vi vokste opp, og nå er det opp til oss å ta vare på dem, hjelpe dem når de har det vanskelig, ivareta deres behov og sørge for at de får den støtten de trenger i sine daglige liv og ikke føler seg alene.

La oss spørre oss selv: “Har jeg besøkt mine besteforeldre, mine eldre slektninger, de eldre i nabolaget mitt? Har jeg lyttet til dem? Har jeg tilbragt tid sammen med dem?”

Pave Frans på den første Verdensbønnedagen for eldre, 25. juli 2021

Foto: Gregorio Borgia/AP
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Eukaristiens logikk

Dette er eukaristiens logikk: Vi tar imot Jesus som elsker oss og helbreder våre skrøpeligheter, og slik blir vi i stand til å elske andre og hjelpe dem med deres skrøpeligheter. 
Pave Frans, juni 2021

Foto: CNS photo/Paul Haring
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

De gode gjerningers frø

Våre gode gjerningers frø kan synes så små, men alt som er godt hører Gud til, og dermed vil de ydmykt og sakte vokse og bære frukt. Det gode vil alltid vokse på en ydmyk, skjult, ja ofte usynlig måte.
Pave Frans, juni 2021

Foto: Ncregister
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar