Autor Arkiv: Anna

Ukens pave Frans

Ekteskapets gave

Når en mann og en kvinne finner kjærligheten, har Gud en gave å tilby dem. Den gaven er ekteskapet. Det er en fantastisk gave, som bærer i seg kraften i Guds egen kjærlighet: Styrke, utholdenhet, trofasthet og viljen til å starte på nytt etter hvert feiltrinn og øyeblikk av svakhet.

Pave Frans, juni 2022

Foto: aleteia.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Kunngjøringer for sommeren 2022

 • Kirkens åpningstider og kontortid i perioden 20.06. – 20.08.
  Kirken åpnes hver dag ca. kl. 10.00 og stenges etter kveldsmessen kl. 18 eller 19
  Kontortid og telefontid er tirsdag-fredag mellom kl. 10-14. Mandag er kontoret stengt.
 • Messer i St. Hallvard kirke om sommeren:
  Søndag: 09:30 familiemesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk,
  19:00 messe på polsk
  Tirsdag-torsdag: 18:00 messe på norsk
  Fredag: 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk
  Lørdag: 11:00 messe på norsk, 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk
 • I perioden 06.07. – 10.08. blir det ikke messe kl. 11 på onsdager
 • Det er ikke messe på Nesodden søndag 17.07.
 • Kirkekaffe er hele sommeren.
 • Kontaktklubben starter opp igjen onsdag 17.08.
 • Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.
 • Felles prosesjon for St. Olav, St. Johannes og St. Hallvard menigheter til ære for Jomfru Maria er lørdag 20. august.  

Ukens pave Frans

Kristi legeme og blod

I Kristi legeme og blod finner vi hans tilstedeværelse, hans liv gitt for hver enkelt av oss. Han gir oss ikke bare hjelp til å gå videre, han gir oss seg selv; han kommer inn i vår hverdag, han besøker oss når vi er ensomme og gir oss tilbake livsglede og entusiasme. 

Pave Frans, Corpus Christi 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

La oss ofte påkalle Den hellige ånd

Jeg oppfordrer dere alle til å påkalle Den hellige ånd ofte i løpet av dagen. Hans gode og skapende styrke lar oss gå ut av oss selv og være et trøstens og håpets tegn for andre.

Pave Frans, pinsen 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Hans vitner til alle tider

Ved å stige opp til himmelen i stedet for å forbli legemlig sammen med noen få mennesker, blir Jesus nær alle ved Den hellige ånd. Den hellige ånd gjør Jesus tilstedeværende i oss uten å være begrenset av tid og rom, slik at vi kan være hans vitner.

Pave Frans, Kr. himmelfartsdag 2022

Foto: franciscanmedia.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar