Autor Arkiv: Anna

Oppdatert instruks fra OKB for Oslo-området

Fra søndag 18. oktober er det tillatt å øke antall deltakere i vår messefeiring. Det vil nå være plass til 90 i kirkerommet og 50 i menighetssalen.

  • Ved ankomst vil kirkeverter krysse av på listen med forhåndsbestilte billetter og anvise plass i kirken. Det samme smittevernhensyn gjelder fremdeles, og prestene vil gå ned til kirkebenkene og dele ut kommunion. Samtidig vil det bli utdeling i menighetssalen.
  • Dette vil gjelde inntil ny instruks for offentlige forsamlinger foreligger.

Nye smittevernregler for Oslo – max 50 og kommunion i kirkebenken

Byrådet i Oslo innførte den 28. september nye smitteverntiltak. Oslos katolske kirker skjerper derfor også tiltakene de neste 14 dagene.

Byrådet forbyr arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. 

Dette innebærer at de katolske kirkene i Oslo vil feire messe med maks 50 deltagere de neste 14 dagene.

På grunn av smittevernhensyn vil våre prester de neste to ukene også gå ned til kirkebenkene og dele ut kommunion til de troende der.

Det gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.

Vi minner om at:

  • Det er OBLIGATORISK å registrere seg til messen via elektronisk påmelding https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved inngangen. For å registrere seg til messe på polsk gå på https://sthallvard.katolsk.no/pl/
  • Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.
  • Ministranter, kormedlemmer, lektorer og alle som gjør en aktiv tjeneste under messen, trenger ikke å bestille billett. De regnes ikke blant de 50 deltakere.