Autor Arkiv: Anna

I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

De gode gjerningers frø

Våre gode gjerningers frø kan synes så små, men alt som er godt hører Gud til, og dermed vil de ydmykt og sakte vokse og bære frukt. Det gode vil alltid vokse på en ydmyk, skjult, ja ofte usynlig måte.
Pave Frans, juni 2021

Foto: Ncregister
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Eukaristien – kjærlighetens kilde

Eukaristien, en kjærlighetens kilde for Kirkens liv, er selve skolen for nestekjærlighet og solidaritet. De som får næring fra Kristi brød, kan ikke stille seg likegyldig overfor dem som ikke engang har sitt daglige brød.
Pave Frans, juni 2021

Foto: Catholicleader.com
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Kalt til å elske

Den Hellige Ånd kaller oss til å elske. Ikke bare dem som elsker oss og tenker som vi gjør, men alle, slik Jesus lærte oss. Han gjør oss i stand til å tilgi våre fiender og den urett vi har måttet holde ut. Ånden inspirerer oss til en kjærlighet som er aktiv og kreativ.

Pave Frans, mai 2021

Foto: REUTERS/Remo Casilli
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Brødre og søstre,

Den Hellige Ånd driver oss mot enhet og samhørighet, mot et mangfoldets harmoni. Han får oss til å se på oss selv som deler av det samme legemet, som hverandres brødre og søstre. La oss se på helheten!

Pave Frans, pinsedagen 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom påsketiden – Ukens pave Frans

La oss først gjøre noe for andre

Alt vi ønsker at andre skal gjøre for oss, la oss begynne med å gjøre det for dem (jfr. Matt 7,12).

Ønsker vi å bli hørt? La oss da først lytte.
Trenger vi oppmuntring? La oss gi oppmuntring.
Ønsker vi at noen skal ta vare på oss? La oss ta vare på dem som er ensomme og forlatte.
Pave Frans, mai 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar