Søndagsskole for barn – 13. søndag i den alminnelige kirkeår