Å gi avkall bærer frukt

At vi ikke kan møtes i kirken, at vi ikke kan feire Askeonsdagsmesse og motta askekorset, at også messene på de første to søndagene i fastetiden for de fleste av oss blir digitale, dette er en stor smerte, et stort savn. Men p. Ragnar gir oss gode og kloke ord med på veien:

«Husk at ditt hjem er kirken,
husk at ditt hjerte er Guds tempel!»

Alteret er forberedt til Askeonsdagsmessen i St. Hallvard 2021 – mens kirken er stengt

Coronatiltakene hjelper. Grafikkene viser fallende kurver. Det å gi avkall i Coronatiden bærer frukt.

Man kan selvfølgelig spørre om vi fortsatt trenger en “klassisk” fastetid. Krever ikke Corona nok faste? Har vi ikke lært det siste året å sette pris på det vi har? Å skjelne mellom hva som er viktig eller ei?

Ja, definitivt. Og det er derfor fastetiden 2021 ikke vil plusse på ytterligere 6 smale uker (jfr. biskop Bernts fastebudskap), men heller vil lede oss til å forandre vårt eget liv basert på erfaringene fra de siste månedene. Fastetiden vil innby oss til å finne ankerfeste i tilliten til Gud. Den vil gi oss tid til å gjenoppdage livet, se fremover og finne “gullkornene” midt iblant alle vanskelighetene som omgir oss hver dag – for de finnes der også. Små gaver av det gode, andres vennlighet, veivisere i en ugjennomskuelig tid.

Du må ønske å se dem, gullkornene, alle de små gode tingene som gjør livene våre verdifulle og verdt å leve.

Fastetiden innbyr oss og gir mulighet til det. Coronatiltakene bidrar med å gi oss tid, fordi vi har få muligheter til å gjøre noe annet. Et av gullkornene kan være meditasjonen som vi skal legge ut på denne siden hver dag i denne fastetiden. Den er skrevet av menighetsmedlemmer for menigheten. Ønsker du å bidra, send dine tanker til andreas.rupprecht@katolsk.no.

Må de førti dagene til påsken kan være velsignede dager for oss alle!