Bønnen for Skaperverkets tid

Vår alles Skaper,

Takk for at du skapte vår planet for å være et hjem for alle. Ved din hellige visdom lot du jorden frembringe et mangfold av levende vesener som fylte jord, vann og luft. Hele skaperverket priser deg.

Med salmisten synger vi din lov om at i ditt hus “til og med spurven finner et hjem og svalen et reir.”

Vi husker at du kaller mennesker for å dyrke din hage på måter som respekterer hver skapnings verdighet.

Men vi vet at vår maktvilje presser planeten utover dens grenser. Vårt forbruk overstiger jordens evne til å helbrede seg selv.

Økosystemer blir ufruktbare eller går tapt. Mennesker flykter fra usikkerhet og konflikt, forlater sine hjem og land på jakt etter fred. Dyr flykter fra branner, avskoging og hungersnød. Finner de et nytt tilholdssted for å oppdra sine unger og leve i fred?

I denne ‘Tiden for skaperverket’ ber vi om at ditt skapende Ord vil røre ved våre hjerter.
Gi oss tro slik at vi følger Kristus til vår plass i ‘Guds samfunn av de elskede’.
Gi oss nåde slik at vi svarer på ditt kall om å ha omsorg for vårt felles hjem.
Gi oss glede, styrke og utholdenhet slik at vi verner om skaperverket og la oss fornemme at vi, sammen med din Hellige Ånd, jobber for å fornye jordens åsyn ved å bygge et felles hjem for alle.

Dette ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.

(Oversatt fra engelsk, litt forkortet v/Helga Haass-Männle)